24. august 2011 - 9:30 til 12:00

DEA er gået bag om frafaldsproblematik og 95%-målsætning og præsenterer en antropologisk undersøgelse af de unge frafaldne:

  • Hvem er de unge, der falder fra ungdomsuddannelserne?
  • Hvorfor falder de fra?
  • Hvad gør vi ved det?

På dagen kan du møde skolefolk, vejledere, politikere m.fl., og du kan bidrage til diskussionen om, hvordan vi sammen hjælper de unge til bedre afklaring af deres uddannelsesvalg og sikrer, at 95% af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

Program

Kl. 9.00 - Kaffe og registrering

Kl. 9.30 - Velkomst og introduktion til konferencen
v/ Bjarne Lundager Jensen, vicedirektør, tænketanken DEA

Uddannelse er en rejse. Billeder af unge frafaldstruede
v/ Charlotte Hassø, direktør, Hassø Consulting

Hassø Consulting har for DEA talt med en række frafaldstruede unge fra erhvervsrettede ungdomsuddannelser. De unge fortæller om deres familiebaggrund, skolegang og de motivationsfaktorer, der påvirker deres valg og fravalg af uddannelse. Resultater af undersøgelsen præsenteres.

Frafald – hvad er problemet og for hvem?
v/ Christian Helms Jørgensen, lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC

Op mod halvdelen af alle de unge, der starter på en erhvervsuddannelse, gennem¬fører den ikke. De vælger om eller falder fra undervejs. På vejen bliver de en erfaring rigere, men bliver samtidig en del af frafaldsstatistikken. Hvem er det en udfordring for, og hvad er de mest centrale dilemmaer i denne debat?

Kl. 10.40 - Pause

Kl. 11.00 - Når Muhammed ikke vil komme til bjerget … – eller hvordan vi når 95%
Hvorfor omtaler vi unge, der ikke får en ungdomsuddannelse, som tabere? Har politikerne for lidt tålmodighed med de unge, der ikke ved, hvad de vil? Er 95%-målsætningen overhovedet realistisk? Og har vi brug for flere kvalitative mål? Hvordan omsættes gode eksempler på frafaldsindsats til fælles, national strategi for fastholdelse?

En konstruktiv debat med panelet og deltagerne i salen om vejen til 95%-målsætningen.

I panelet:

• Jan Bauditz, chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse
• Anders Bondo Christensen, formand, Danmarks Lærerforening
• Marianne Jelved, MF og uddannelsespolitisk ordfører, Det Radikale Venstre
• Lars Kunov, direktør, Danske Erhvervsskoler – lederne
• Anders Ladegaard, centerleder, UU-Lillebælt

Vejen frem?
v/ Bjarne Lundager Jensen, vicedirektør, tænketanken DEA

Kl. 12.00 - Let frokost

Line Gry Knudsen / Seniorkonsulent 

Tel +45 3343 6781 
Mob +45 2515 0127
lgk@dea.nu

Nøgleord

Konferencecenteret Kosmopol

Fiolstræde 44

1171 København K

Hent oplæg fra konferencen den 24. august herunder: