5. nov.

Kl. 9:30-10:45

Kønskommissionen Live

Så dygtig som muligt, uanset køn

5. nov.

Kl. 9:30-10:45

Kønskommissionen Live

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92

Så dygtig som muligt, uanset køn

Tænketanken DEA, Dansk Erhverv og Gymnasieskolernes Lærerforening inviterer til debat om køn og uddannelse.

Der er alt for mange, der aldrig gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, og der er en række områder, hvor samfundet ikke uddanner nok. Begge problemstillinger har en klar kønsvinkel: mænd er overrepræsenterede blandt dem, der aldrig gennemfører en uddannelse, og mange af de uddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft, er uddannelser med en overvægt af enten kvinder eller mænd.

Selvom danskerne generelt bliver bedre og bedre uddannet, så er kvinderne markant i top på uddannelsesområdet – og der er tydelige kønnede forskelle. Fx forventes dobbelt så mange mænd som kvinder ikke at gennemføre en uddannelse over grundskoleniveau. I forlængelse heraf forventes flere kvinder end mænd at gennemføre en videregående uddannelse. Samtidig er kvinder i undertal på uddannelser, der giver adgang til it-jobs og ledelse, mens mænd er i undertal på velfærdsuddannelserne som pædagog og SOSU

Program

9.30 Velkomst ved Stina Vrang Elias, adm. direktør, Tænketanken DEA

9.35 Køn og karakterer ved Kristian Thor Jakobsen, cheføkonom, Tænketanken DEA

9.50 Det kønsstereotype uddannelsessystem ved Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv

10.05 Køn og uddannelse i praksis ved Tomas Kepler, formand, Gymnasieskolernes Lærerforening

10.20 Samtale med Fatma Øktem (V) og Samira Nawa (RV)
Hvilke læringer fra praksis kan vi bygge videre på? Hvordan får vi løftet drengene i grundskolen? Hvordan får vi brudt det kønsstereotype uddannelsessystem op?

10.40 Afrunding og tak for i dag 

Arrangementet er målrettet alle med en interesse for køn og uddannelse – fra grundskolen til videregående uddannelser. 

Webinaret afholdes via platformen Zoom. Tilmeld dig via formularen nedenfor, så modtager du et link på mail til arrangementet på dagen.

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92