10. feb.

Kl. 9:30-12:00

DEAs Partnerdag 2021: Slut med ulighed i uddannelse – hvordan tager vi de sidste skridt?  

Vi sætter fokus på huller i det danske uddannelsessystem, hvor vi stadig kan blive bedre til at arbejde med ulighed.

10. feb.

Kl. 9:30-12:00

DEAs Partnerdag 2021: Slut med ulighed i uddannelse – hvordan tager vi de sidste skridt?  

Kontakt for mere information

Vi sætter fokus på huller i det danske uddannelsessystem, hvor vi stadig kan blive bedre til at arbejde med ulighed.

Årets Partnerdag afholdes digitalt. Arrangementet er kun for DEAs partnere. Læs mere om partnerskab her

Formelt har vi lige adgang til uddannelse i Danmark, og Danmark ligger også godt, når det gælder social mobilitet gennem uddannelse i en international sammenligning. Alligevel er det dog stadig sådan, at forældres socioøkonomiske baggrund og uddannelsesniveau har stor indflydelse på deres børn muligheder i uddannelsessystemet. Siden 2007 er sammenhængen mellem forældres og deres børns indkomstniveau som voksne blevet stærkere. Ligeledes er der en stærk sammenhæng mellem forældres indkomstniveau og deres børns uddannelsesniveau. Og der er også en stærk sammenhæng mellem forældres uddannelsesniveau og børnenes uddannelsesniveau. F.eks. ender en ud tre med ufaglærte forældre ender selv som ufaglært.

På DEAs Partnerdag 2021 zoomer vi ind på de steder i uddannelsessystemet, hvor vi kan blive endnu bedre til at løfte børn og unge, som kommer fra uddannelsesfremmede eller ressourcesvage hjem. Vi stiller bl.a. følgende spørgsmål: Hvordan kan dagtilbud være med til at skabe fundamentet for, at flere blive bedre rustet til at tage uddannelse? Hvad skal vi gøre for de glemte drenge, der aldrig får en erhvervskompetencegivende uddannelse? Hvilken rolle spiller uddannelsesinstitutionernes strategiske fokus ift. at løfte studerende fra uddannelsesfremmede hjem?  

Dagens program - opdateres løbende

 • Usynlige snubletråde
  Dagen starter med en samtale mellem Kristian Bang Foss (forfatter til Frank vender hjem og Døden kører Audi), Agi Csonka og Stina Vrang Elias om klasser i dagens Danmark, om mønsterbryderes udfordringer med at bryde de sociale koder og om udfordringer med omvendte mønsterbrud. 

 • Hvordan skaber vi mønsterbrydere i børnehaven?
  Der er bred tilslutning til et generelt kvalitetsløft i de danske dagtilbud, men en bred fordeling af flere ressourcer nødvendigvis nøglen til at løfte børn fra ressourcesvage familier? Hvordan kan dagtilbuddet være med til at skabe fundamentet for, at flere blive bedre rustet til at tage uddannelse? Hvordan kan vi få mere viden om, hvordan vi løfter børn i udsatte familier, hvad miljøet i hjemmet gør for børns udvikling, og hvordan vi kan understøtte det?
  Ved Mikala Jørgensen, områdeleder, Børne- og ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune, Andreas Rasch-Christensen, forskningschef, VIA University College og Charlotte Ringsmose , professor, Aalborg Universitet 

 • Efterladt på perronen - de udsatte drenge
  Allerede i grundskolen ser vi, at drenge generelt sakker bagud i forhold til pigerne. Særligt drenge fra lavindkomstfamilier har en særlig risiko for at komme ud af grundskolen med dårlige karakterer, enten ikke starte eller droppe ud af ungdomsuddannelse og ende uden en erhvervs-kompetencegivende uddannelse. Hvilke her-og-nu løsninger findes der for at få drengegruppen ombord på toget og tilbage på sporet?
  Ved Hanne Fisher, direktør, FGU Vestegnen og formand for FGU Danmark og Hanne Kirk, programleder, Ungdomsskoleforeningen 

 • Studerende fra uddannelsesfremmede hjem – har institutionerne et ansvar?
  Vi får præsenteret hovedresultaterne af en helt ny DEA-undersøgelse om uddannelsesinstitutionernes arbejde med at fremme social mobilitet. Efterfølgende har vi et panel til at debattere resultaterne samt uddannelsernes rolle og ansvar.
  Ved Anders Overgaard Bjarklev, rektor, DTU, Birthe Friis Mortensen, rektor, UC Syd og Niels Egelund, rektor, IBA Kolding 

Moderator: Nynne Bjerre Christensen

Vi afholder arrangementet over Zoom, og I er velkomne til at deltage flere fra samme organisation
Vi har lukket for tilmeldinger, men skriv til af@dea.nu, hvis du ønsker at deltage.

Kontakt for mere information

Sort på hvidt