Uddannelser

1 minuts læsning

5. nov, 2019

Bagom de norske ungdomsuddannelser

Uddannelser 

1 minuts læsning · 5. nov, 2019

Bagom de norske ungdomsuddannelser

Få det sort på hvidt

Kontakt for mere information

Sidse Frich Thygesen

sft@dea.nu

4081 8747

I Norge vælger cirka halvdelen af de unge en erhvervsuddannelse efter grundskolen. I Danmark var det i 2019 kun omkring en femtedel. Med det afsæt har Tænketanken DEA udarbejdet et notat, der kortlægger forskelle og ligheder i de danske og norske ungdomsuddannelser. Fx har de norske ungdomsuddannelser toårige grundforløb på erhvervsuddannelserne, mulighed for horisontal transfer til et studiekompetencegivende år og fælles formålsparagraffer.

Få det sort på hvidt

Kontakt for mere information

Sidse Frich Thygesen

sft@dea.nu

4081 8747

Sort på hvidt