Podcast

Podcast 01 - De første skridt mod månen

Der er op til to års forskel på danske børns kompetencer, når de starter i 0. klasse, selv om alle børn har været i dagtilbud. Et utal af analyser viser da også, at børns senere vej i livet i høj grad formes i de første leveår. Nogle siger, at tidlig indsats er en oplagt og ombejlet dagsorden, men hvorfor rykker det så ikke? Hvorfor gør vi ikke bare, som forskerne siger?

Her kan du lytte til den første episode af ”De Første Skridt Mod Månen”, hvor tre børneeksperter gør os klogere på, hvordan Danmark som samfund kan styrke den sociale mobilitet gennem bedre tidlige indsatser for de 0-6-årige.

En stor tak til de medvirkende:

  • Kristian Bernt Karlson. Lektor Sociologisk Institut, Københavns Universitet
  • Pia Thomsen. Docent, ph.d. PH Absalon, Center for Pædagogik
  • Rasmus Kjeldahl. Direktør i Børns Vilkår

Podcasten er produceret i forlængelse af Tænketanken DEAs Årsdag 2018, der netop undersøger, hvordan tidlig indsats for de 0-6-årige kan blive det nye spring fremad i dansk uddannelsespolitik.

Podcast 2 - Humaniores fald?

Da de nye studerende i sidste uge trådte ind på landets universiteter, var der færre, der begyndte på en humanistisk uddannelse. De sidste fem år er antallet af humanister nemlig faldet med 25 procent. Mens sproguddannelserne alene er reduceret med 40 procent de sidste ti år.

Sagt med andre ord, er de humanistiske studier altså under pres.

Men ser man på de mange aktuelle kriser verden står overfor i dag. Klimakrisen. Teknologikrisen. Informationskrisen. Flygtningekrisen. Er der meget, der tyder på, at humanistisk viden og analyse står helt centralt. Så spørgsmålet er, om vi er blevet for ivrige efter at sætte tal på værdien af humanisters måde at undersøge og spørge kritisk til samfundets principper og idealer? Eller har humaniora sovet i timen og ikke evnet at sætte sig selv nok i spil?

Her kan du lytte til episoden ”Humanioras Fald”, hvor tre humanistiske eksperter gør os klogere på, om vi er i gang med at skævvride vores uddannelsessystem, så vi kommer til at mangle humanistisk og sproglig indsigt.

En stor tak til de medvirkende:

  • David Budtz Pedersen. Professor med særlige opgaver. Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.
  • Minna Skafte Jensen. Professor emerita, Syddansk Universitet.
  • Mikkel B. Rasmussen. Europæisk direktør, ReD Associate