Uddannelser

1 minuts læsning

1. feb, 2022

Bestyrelsesbarometer 2021

Uddannelser 

1 minuts læsning · 1. feb, 2022

Bestyrelsesbarometer 2021

Surveyundersøgelsen Bestyrelsesbarometer 2021 er en opfølgning på Bestyrelsesbarometer 2017. Det er en temperaturmåling på bestyrelsesarbejdet på ungdomsuddannelserne, der kan give input til den løbende udvikling af de enkelte bestyrelser og et samlet billede af de muligheder og udfordringer, som bestyrelserne på landets ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner står over for i dag. 2021-udgaven har særligt fokus på erhvervsskolernes selveje og skolernes COVID19-håndtering. Bestyrelsesbarometer er afgrænset til ungdomsuddannelsesinstitutionerne, men inkluderer denne gang også den forberedende ungdomsuddannelse (FGU).

Bestyrelsesbarometer 2021 er lavet i samarbejde med Pluss Leadership.

Kontakt for mere information