Uddannelser

1 minuts læsning

9. jan, 2017

Perspektiver på regeringens foreslåede SU-reform

Uddannelser 

1 minuts læsning · 9. jan, 2017

Perspektiver på regeringens foreslåede SU-reform

Kontakt for mere information

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70

Foranlediget af Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg har Tænketanken DEA udarbejdet nærværende notat med henblik på at opsummere perspektiver på regeringens foreslåede SU-reform. Notatet behandler både det eksisterende evidensgrundlag om sammenhængen mellem uddannelsesstøtte og social mobilitet samt DEAs policy-anbefalinger på området.

Kontakt for mere information

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70