7. maj.

Kl. 13:00-17:00

DEAs Årsdag 2024: Tik-tik. Grøn uddannelse i tiden - og i tide?

Hvordan kan uddannelser bidrage til at afbøde klimaforandringer?

7. maj.

Kl. 13:00-17:00

DEAs Årsdag 2024: Tik-tik. Grøn uddannelse i tiden - og i tide?

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11

Hvordan kan uddannelser bidrage til at afbøde klimaforandringer?

Dansk klimapolitik har haft et stærkt fokus på at udvikle de teknologiske landvindinger, der skulle sætte os i stand til at begrænse bl.a. udledning af drivhusgasser. Der er imidlertid en øget politisk bevidsthed om, at klimakrisen ikke udelukkende kan bremses via teknologiske løsninger. Hvis vi skal minimere skaderne på vores klode, vil det kræve mere dybtgående transformationer. Det  kræver ny viden og kompetencer - og måske tilmed en helt ny bevidsthed - og placerer dermed uddannelsessystemet som en helt central aktør i den grønne omstilling.  

Uret tikker hurtigt for klimaet – det er nu, vi skal finde løsninger og skabe forandringer, der sagtner farten.  Hvad skal der til for at uddannelserne kan bidrage til, at vi kan indhente den tabte tid? Det tager vi livtag med til DEAs årsdag 2024. 

DEAs Årsdag vil sætte fokus på, hvordan uddannelser kan bidrage til at afbøde klimaforandringer – i tre forskellige tidsperspektiver. Vi skal tale om løsninger på kort, mellemlangt og langt sigt.   

På kort sigt handler det om, hvilke instrumenter og handlemuligheder uddannelsessektoren kan levere her og nu i forhold til at nedbringe drivhusgasudledninger frem mod 2030.  

På mellemlangt sigt handler det om, hvilke midler der kan tages i brug frem mod 2050, hvor regeringen har en målsætning om et klimaneutralt Danmark. 

Og på helt langt sigt handler det om, hvilken viden og dannelse vi mangler for at skabe et bæredygtigt samfund inden for planetens grænser. 

På årsdagen skal vi tale om viden, kompetencer, færdigheder og dannelse, og vi inddrager videnspersoner, aktører fra uddannelsessektoren, arbejdsmarkedet og kulturen. Som afsæt for dagen lancerer vi en helt ny analyse, som skaber et empirisk grundlag for at identificere, hvilke uddannelser, der har et stort potentiale for  at bidrage til en reduktion af det danske klimaaftryk.   

På programmet kan du bl.a. opleve Nikolaj Schultz, sociolog og ph.d. ved Københavns Universitet, og forfatter til "Notat om den nye økologiske klasse”, som han har skrevet sammen med den nu afdøde franske filosof Bruno Latour. Dagens moderator er Lotte Folke Kaarsholm, redaktionschef for opinion på Politiken. 

DEAs årsdag afholdes tirsdag den 7. maj kl. 13-17 på Vandværket, Rabarbervej 2, 2400 København NV.

Program og mere info følger – men du kan sikre dig din plads allerede nu ved at tilmelde dig via formularen neden for.

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11