Hvorfor Tænketanken DEA?

Fordi samfundet har brug for nysgerrighed, analyse og nuancer, som kan udvide horisonter inden der konkluderes. Se filmen.

Om DEA

Tænketanken DEA producerer viden, debat og netværk om tidlige indsatser for 0-6-årige, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser samt forskning og innovation. Det gør vi, fordi vi tror på, at viden og erfaring er afgørende i arbejdet med at styrke værdiskabelsen og væksten i Danmark – i både offentlige og private organisationer. Derfor arbejder vi hver dag med at omsætte data og analyse til information, som giver både overblik og indblik.

Læs mere