10. jun.

Kl. 9:30-11:30

Vidensalon: Det svære valg

Få mere viden om unges uddannelsesvalg.

10. jun.

Kl. 9:30-11:30

Vidensalon: Det svære valg

Kontakt for mere information

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

+45 31 77 22 57

Få mere viden om unges uddannelsesvalg.

Der er mangel på dygtige hænder og hoveder rigtig mange steder på arbejdsmarkedet. Samtidig falder ungdomsårgangene, og høje frafald, forsinket gennemførelse og mismatch med arbejdsmarkedsbehov kan yderligere udfordre de kommende år. Derfor bliver det kun vigtigere, at de unge søger de uddannelser, som erhvervslivet især efterspørger, og uddannelser, der passer til deres kompetencer og interesser. 

Mange unge peger på, at det at vælge uddannelse er vanskeligt. Valget opleves som stærkt definerende for de unges fremtid, og derfor frygter de at vælge ”forkert”. Når ca. en tredjedel af dem, der påbegynder en videregående uddannelse, ender med at falde fra, tyder det på, at det ER svært at vælge ”rigtigt”. En analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at frafald også handler om et ønske om studieskifte – altså at en anden uddannelse matcher den studerendes kompetencer og interesser bedre end den oprindeligt valgte uddannelse (Frafald og studieskift_endelig (ufm.dk)). 

På dette arrangement skal vi sammen med de unge blive klogere på, hvad der ligger bag valget af videregående uddannelse. Vi ser nærmere på hvilke informationer om uddannelserne, der kan være med til at rykke på unges uddannelsesvalg, samt om de studiesøgendes forventninger stemmer overens med virkeligheden. Endeligt drøfter vi i selskab med én af Danmarks mest vidende personer om studievalg, hvordan vi kan understøtte unge i at matche interesser og kompetencer bedre i deres uddannelsesvalg. 

 
Arrangementet afholdes i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K 

Det er gratis at deltage, men tilmelding kræves. 

Program  

  • Velkomst 
  • Sofasnak med unge studiesøgende  
  • EVA præsenterer de studerende selvrapporterede bevæggrunde 
  • Præsentation af ny DEA-analyse om hvad der driver unges uddannelsesvalg ved Lukas Hidan, seniorøkonom i DEA og Mads Fjord Jørgensen, programleder for videregående uddannelser i DEA 
  • Sofasnak med Mathilde Tronegård, direktør i Studievalg Danmark, om det svære valg
  • Opfølgende sofasnak med unge studiesøgende  
  • Afrunding med efterfølgende kaffe og mulighed for at fortsætte samtalen med oplægsholderne i en uformel ramme

Kontakt for mere information

Mads Fjord Jørgensen

mfj@dea.nu

+45 31 77 22 57