8. nov.

Kl. 10:00-12:00

Flere elever på erhvervsuddannelserne – hvad kan vi lære af de sidste fem års indsatser?

Kom og hør om helt ny kortlægning - hvad ved vi om, hvad der virker?

8. nov.

Kl. 10:00-12:00

Flere elever på erhvervsuddannelserne – hvad kan vi lære af de sidste fem års indsatser?

Kontakt for mere information

Jon Østergaard Eilenberg

je@dea.nu

+45 25 65 94 30

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11

Kom og hør om helt ny kortlægning - hvad ved vi om, hvad der virker?

Tietgenfonden og Tænketanken DEA kortlægger de sidste fem års talrige aktiviteter for at øge unges søgning til erhvervsuddannelserne. Kortlægningen er en vidensbase om, hvilke erfaringer og oplevelser, der er med forskellige typer af projekter - og hvad der vurderes til at virke.

De seneste år er der postet mange millioner i forskellige projekter og initiativer, som skal få flere til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Initiativerne dækker over alt fra brobygning over rollemodeller til styrkelse af praksisfaglighed. Og de finansieres via både private fonde, offentlige puljer og EU-midler.

Men vi mangler overblik over, hvilke indsatser der virker, og om projekterne trækker i samme retning. Hvordan sikrer vi, at gode initiativer forankres og udbredes? Hvordan kan vi i højere grad sikre en koordineret indsats, så alle bruger pengene bedst muligt?

Disse spørgsmål sætter vi fokus på, når vi lancerer analysens resultater lanceres på en konference den 8. november. Du kan møde engagerede folk fra andre projekter, høre forskellige perspektiver på undersøgelsens resultater og vende projektideer med Tietgen Fonden.

Arrangementet afholdes i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K. 

Arrangementet henvender sig til projekter, praktikere og andre, der beskæftigede sig med erhvervsuddannelserne. Det er gratis at deltage, men tilmelding kræves. Tilmeld dig via formularen neden for.

Program

  • Velkommen ved Stina Vrang Elias, adm. direktør, Tænketanken DEA og Gitte Redder, moderator
  • Præsentation af ny DEA-undersøgelse om projekter på eud-området, og hvordan de virker ved Jon Eilenberg, seniorkonsulent, DEA
  • Samtale med elever og lærlinge
  • Perspektivering af dagens indsigter.  Samtale mellem Camilla Hutters, leder, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Mads Okking, Dansk Håndværk og Jacob Bro, direktør, SoSu FVH
  • Tale ved Carl Emil Lind, formand, Dansk Metal Ungdom og initiativtager til Lærlingeoprøret
  • Afrunding og tak for i dag. Mulighed for at fortsætte samtalen med de øvrige deltagere og vende projektideer med Tietgenfonden.

Dagens moderator er Gitte Redder, journalist 

Vi har måttet lukke for tilmelding grundet meget stor interesse. Skriv til alh@dea.nu, hvis du ønsker at komme på venteliste. 

Kontakt for mere information

Jon Østergaard Eilenberg

je@dea.nu

+45 25 65 94 30

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11