13. sep.

Kl. 9:00-11:00

Hvilken vej skal vi gå? Tre veje for uddannelsesstrukturen i Danmark

Vidensalon om de videregående uddannelsesinstitutioner

13. sep.

Kl. 9:00-11:00

Hvilken vej skal vi gå? Tre veje for uddannelsesstrukturen i Danmark

Kontakt for mere information

Jeppe Øxenvad

jep@dea.nu

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11

Vidensalon om de videregående uddannelsesinstitutioner

De videregående uddannelser i Danmark har i dag en binær struktur med professionshøjskoler og erhvervsakademier på den ene side og universiteter på den anden. Den nye kandidatreform giver anledning til at gentænke institutionsstrukturen på landets videregående uddannelser for at sikre, at de forskellige former for uddannelse forbliver ”forskellige, men ligeværdige”. Det er nødvendigt at  at diskutere, hvordan fremtidens institutioner skal ud for de videregående uddannelser.

DEAs rapport Stærkere skel eller slet ingen?” beskriver udfordringerne i institutionsstrukturerne på de videregående uddannelser og at intentionen om at skabe verdens bedste uddannelsessystem på trods af at, mange af fortidens reformer stadig er uimplementerede. Det er ligeledes et gennemgående tema, at de mange reformer af danske videregående uddannelsers institutionsstruktur viser sig at rumme undtagelser fra den oprindelige intention.

Tænketanken DEA afholder den 13. september kl. 9-11 vidensalon om institutionsstrukturerne på de videregående uddannelser.

Vi skal tale om udfordringerne ved den nuværende institutionsstruktur og debattere, hvilken retning vi skal tage vores videregående uddannelser, og hvordan vi kan skabe et mere sammenhængende system. Skal vi revitalisere den nuværende binære struktur, skal vi have en samlet universitetsmodel, hvor institutionerne ligner hinanden eller er der brug for en fleksibel mode, hvor institutionerne kan udbyde flere typer af uddannelse? Vi forsætter, hvor rapporten efterlod os - og kigger fremad.

Program - opdateres løbende

 • Velkomst ved Stina Vrang Elias
 • Oplæg om institutionsstrukturer i det danske uddannelseslandskab ved Tobias Høygaard Lindeberg
 • Debat mellem ordførere og ledere fra uddannelsesinstitutioner om praktiske udfordringer ved den nuværende model og om fremtidige veje for institutionslandskabet. 

  I panelet sidder:

 • Katrine Robsøe (RV), Forsknings- og Uddannelsesordfører

 • Rasmus Stoklund (S), Forsknings- og Uddannelsesordfører

 • Lise Bertelsen (K), Forsknings- og Uddannelsesordfører

 • Karin Liltorp (M), Forsknings- og Uddannelsesordfører

 • Steen Kildesgaard, Rektor for Københavns Erhvervsakademi

 • Camilla Wang, Forkvinde for danske professionshøjskoler og rektor på Absalon

 • Hanne Leth, Rektor og professor ved Roskilde Universitet

Vi har lukket for tilmeldingen. Du kan skrive til Sidsel Fuglsang på sfc@dea.nu for at forhøre dig om restpladser.

Kontakt for mere information

Jeppe Øxenvad

jep@dea.nu

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11