19. apr.

Kl. 10:00-14:30

Konference: Fælles om børnene – sammen om de næste skridt

Tænketanken DEA inviterer til konference om udfordringer og udviklingsveje på dagtilbudsområdet.

19. apr.

Kl. 10:00-14:30

Konference: Fælles om børnene – sammen om de næste skridt

Kontakt for mere information

Lise Bendix Lanng

lbl@dea.nu

+45 25 65 94 31

Julie Karnøe Tranholm-Mikkelsen

jkt@dea.nu

+45 93 97 81 98

Tænketanken DEA inviterer til konference om udfordringer og udviklingsveje på dagtilbudsområdet.

Der er bred enighed om, at dagtilbudsområdet har en afgørende betydning for børns udvikling. Der er også udbredt enighed om, at der fortsat er et stykke vej, før potentialet i den styrkede pædagogiske læreplan kan realiseres. Men hvad skal der til? Hvad er de afgørende knaster og udfordringer? Det er vores hypotese, at hvis vi opnår større indsigt i hinandens syn på udfordringerne, så kan vi også lettere – i fællesskab – gå de næste afgørende mil på den udviklingsvej, som vi alle oplever, at dagtilbudsområdet er på.  

Afsættet for konferencen er en ny undersøgelse, hvor DEA har kortlagt, hvordan aktører i og omkring daginstitutionerne oplever en række forskellige udfordringer. Undersøgelsen viser bl.a., at mange ser det som en væsentlig udfordring, at det pædagogiske arbejde ikke tilskrives nok værdi og anerkendes nok i samfundet. Der er mere varierende oplevelser af udfordringernes omfang og karakter, når det handler om organisering af hverdagen i institutionerne eller den kommunale forvaltning af området.   

Med afsæt i viden fra undersøgelsen inviterer vi på dialog og panelsamtaler mellem aktører på dagtilbudsområdet – bl.a. Elisa Rimpler fra BUPL, Thomas Gyldal Petersen fra KL, Kim Henriksen fra FOA og Signe Nielsen fra FOLA.  

Konferencen er en del af projektet Fælles om Børnene, som er støttet af LEGO Fonden. Deltagelse er gratis og relevant for både politiske beslutningstagere, interesseorganisationer, kommuner og videns- og uddannelsesinstitutioner på dagtilbudsområdet.  

Tilmeld dig via formularen nedenfor.  

Konferencen foregår på Fiolstræde 44, København K.  

Dagens moderator er Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA. 

Marie Lørring Dahl fra Udviklingsrum visualiserer pointer fra scenen. 

Program 

 • Ankomst (10.00-10.30)
  Navneskilte, croissant og kaffe/te 
 • Velkomst (10.30-10.40)
  v/ Stina Vrang Elias, direktør i Tænketanken DEA 
 • DEAs undersøgelse af oplevede udfordringer på daginstitutionsområdet (10.40-11.00)
  v/ DEA 
 • Udfordringsspillet: Hvordan oplever konferencedeltagerne dagtilbudsområdets udfordringer? (11.00-11.30)
  Samtalekort er rammen for dialog i grupper. 
 • Frokost (11.30-12.15)
 • Panelsamtale: Udfordringer og udviklingsveje på dagtilbudsområdet (12.15-12.40)
  Stina Vrang Elias moderer samtale med Thomas Gyldal Pedersen (KL), Elisa Rimpler (BUPL), Kim Henriksen (FOA), Camilla Wang (Danske Professionshøjskoler) og Signe Nielsen (FOLA). 
 • Børn fra Børnehaven Stenurten på Nørrebro synger for os (12.40-12.55)
 • Panelsamtale: Hvad ved vi om kvaliteten i danske dagtilbud, og hvad er vigtigt for samarbejdet om kvalitetsudvikling i kommunerne? (12.55-13.20)
  Stina Vrang Elias moderer samtale med Christina Barfoed-Høj (Danmarks Evalueringsinstitut), No Emil Sjöberg Kampmann (Københavns Professionshøjskole), Margit Mikkelsen (BKF) og Eva Munck Immertreu (BUPL’s Lederforening). 
 • Pause (13.20-13.35)
 • Udviklingsveje på dagtilbudsområdet (13.35-13.50)
  v/ DEA 
 • Afrunding på det formelle program (13.50-14.00)
  v/ Stina Vrang Elias, DEA, i samtale med Marie Lørring Dahl, Udviklingsrum 
 • Deltagernes bud på udviklingsveje og ønskebilleder (14.00-14.30)
  - og mulighed for at fortsætte samtalen over et glas bobler og snacks

Kontakt for mere information

Lise Bendix Lanng

lbl@dea.nu

+45 25 65 94 31

Julie Karnøe Tranholm-Mikkelsen

jkt@dea.nu

+45 93 97 81 98