23. maj.

Kl. 13:00-16:00

Vidensalon: Kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet

Hvordan kan vi styrke det pædagogiske personales kompetenceudvikling?

23. maj.

Kl. 13:00-16:00

Vidensalon: Kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet

Kontakt for mere information

Charlotte Kinimond Hassø

ckh@dea.nu

+45 40 93 94 23

Astrid Lund Heinsen

alh@dea.nu

Hvordan kan vi styrke det pædagogiske personales kompetenceudvikling?

De seneste år er flere politiske tiltag rettet mod at styrke kvaliteten i dagtilbud kommet til, og kommunerne ser stort behov for kompetenceudvikling på området. Det styrker relevansen af at sætte fokus på potentialerne, udfordringerne og den nye viden om det pædagogiske personales kompetencevikling.  

Tænketanken DEA inviterer til en eftermiddag med faglige indslag, debat og netværk. Her vil kloge stemmer fra både kommuner, uddannelser og inden for vidensproduktion tale om det vigtige og det vanskelige i kompetenceudviklingen af pædagogisk personale i dagtilbud. Til arrangementet præsenterer vi resultaterne af DEAs analyse af pædagogers udbytte af formel efteruddannelse, hvor vi har spurgt til pædagogernes oplevelse af, hvordan efteruddannelsen igangsættes, gennemføres og anvendes.  

Arrangementet er gratis at deltage i, men kræver tilmelding.  Der er både mulighed for at deltage digitalt over Zoom og fysisk - dog medbegrænsede pladser. Arrangementet afholdes i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K.
Ønsker du at deltage fysisk, skal du skrive en mail til
Astrid Lund Heinsen på alh@dea.nu, mens virtuel tilmelding sker via linket nedenfor. 

Dagens program:

13.00-13.10 Velkomst ved Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA 

13.10-13.25 Hvad er vigtigt, og hvad er udfordringerne, når man skal kompetenceudvikle det pædagogiske personale i dagtilbud? ved Henrik Dich, leder af dagtilbud, Bornholms Regionskommune

13.25-13.50 Kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet, særligt ift. børn i udsatte positioner ved Dina Madsen, områdechef for dagtilbud i Danmarks Evalueringsinstitut.

13.50-14.05 Pause 

14.05-14.25  Hvilket udbytte får pædagoger i dagtilbud af formel efteruddannelse? ved Signe Falkencrone, seniorøkonom i Tænketanken DEA

14.25-14.55 Samtale: Hvad kan der gøres for at forbedre kompetenceudviklingen af det pædagogiske personale i dagtilbud? ved Stina Vrang Elias, adm. direktør i DEA, faciliterer samtale mellem Bjarne Wahlgren, professor på AU, Henrik Dich, leder af dagtilbud, Bornholms Regionskommune og Anja Vesterby Høy, leder i Pædagogik & Læring ved Kompetence- og Organisationsudvikling, UCL.

14.55-15.00 Afrunding ved Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA 


Fra 15.00-16.00 kan de fysisk fremmødte nyde et glas og fortsætte drøftelserne

Kontakt for mere information

Charlotte Kinimond Hassø

ckh@dea.nu

+45 40 93 94 23

Astrid Lund Heinsen

alh@dea.nu