22. jan.

Kl. 9:30-12:00

Webinar: Fra tilskuersport til deltagersport - på vej mod værdifuld digital undervisning?

Hvordan går vi fra at sætte strøm til den undervisning vi kender, til at kvalitetsudvikle digital læring som et supplement til den fysiske undervisning?

22. jan.

Kl. 9:30-12:00

Webinar: Fra tilskuersport til deltagersport - på vej mod værdifuld digital undervisning?

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11

Hvordan går vi fra at sætte strøm til den undervisning vi kender, til at kvalitetsudvikle digital læring som et supplement til den fysiske undervisning?

Se webinaroptagelse her.

Coronanedlukningen blev en gamechanger for digital undervisning på de videregående uddannelser. Den hurtige omstilling til digital nødundervisning i foråret 2020 har givet både knubs, men også værdifuld læring på de videregående uddannelser.

Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Danske Universiteter, Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser og Tænketanken DEA inviterer til et webinar, hvor vi sætter fokus på de hidtidige erfaringer med digital undervisning, og hvordan vi kan bruge dem fremadrettet på de videregående uddannelser. Digital undervisning er en lille del af den samlede digitalisering af uddannelserne, men hvordan bliver det et velfungerende og integreret læringsrum? Hvordan kan vi bruge forårets digitale nødundervisning som afsæt for videreudvikling af gode læringsmiljøer både fysisk og digitalt? 

Program for dagen

 • Velkomst og rammesætning
  Ved Stina Vrang Elias, direktør, Tænketanken DEA

 • Studerendes oplevelse af online undervisning på første semester
  I 2020 prægede covid-19 studiestart og undervisning på de videregående uddannelser. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) deler resultaterne fra deres undersøgelse blandt nystartede studerende om deres oplevelser med online undervisning. Hvordan har de studerende taget imod den online undervisning, og hvordan har det påvirket deres studiestart?
  Ved Camilla Thorgaard, områdechef, EVA

 • Bruger vi tiden i undervisningslokalet rigtigt?
  Hvordan kommer vi fra blot at sætte strøm til det vi kender til at bruge digital undervisning strategisk? Bruges tiden i undervisningslokalet egentlig bedst på forelæsninger, eller er der andre læringsaktiviteter, som er væsentligere at gennemføre fysisk? Hvordan får vi det bedste udbytte af det fysiske samvær og timerne, vi er sammen bag skærmen?
  ved Annemette Kjærgaard, professor og prodekan på CBS, forsker i blended learning

 • Knaster for fremtiden – Hvordan bliver digital undervisning et værdifuldt supplement?
  Vi inviterer til en samtale på tværs af sektoren om, hvordan online undervisning kan integreres, så den supplerer den fysiske undervisning, og tilsammen skaber et godt læringsmiljø? Hvori består udfordringerne, hvilke løsninger kan vi se og hvor er vi endnu på bar bund? Hvilken rolle spiller ledelserne tæt på uddannelserne for at fremme udviklingen?
  Ved Marianne Riis, lektor, Professionshøjskolen Absalon, Mette Volf, studielektor, Arkitektskolen Aarhus, Thomas Ryberg, professor, AAU og Rasmus Borregaard Hall, Pædagogisk Udviklingschef, EA Dania

Break out sessions

Mulighed for at dykke dybere ned i temaerne og erfaringsdele

 • Break out session #1 Didaktikken og kompetenceudvikling hos underviserne ved Marianne Riis, lektor, Professionshøjskolen Absalon
  Hvad ved vi fra forskning om, hvilken viden har undervisere brug for om it-didaktik? Efterfølgende dialog om hvad undervisere og ledere oplever som meningsfuld kompetenceudvikling, der skaber transformation i praksis. Hvordan skal kompetence-udviklingsforløb skrues sammen og hvad er der er brug for konkret viden om – inden for didaktik, fag og digitale teknologier?

 •  Break out session #2 Digital undervisning i praktiske og kreative fag – hvordan kan undervisningen udvikles? ved Mette Volf, studielektor, Arkitektskolen Aarhus
  Præsentation af en case fra arkitektskolen og efterfølgende dialog og erfaringsudveksling.

 • Break out session #3 Blended learning ved Annemette Kjærgaard, professor og prodekan på CBS
  Deltagerne får mulighed for selv at dele erfaringer og stille opfølgende spørgsmål til Annemette Kjærgaard. 

Arrangementet er henvendt til chef- og ledelseslag tæt på uddannelserne, ledere og medarbejdere fra pædagogiske enheder og koordinerende undervisere på de videregående uddannelser. Alle interesserede er dog mere end velkomne til at deltage.

Deltagelse er gratis og arrangementet afholdes via platformen Zoom. 

Vi har lukket for tilmeldingen. Skriv til sfc@dea.nu, hvis du ønsker at deltage

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11