27. feb.

Kl. 8:30-9:15

Webinar: Fritidsjob - et forspring for de få?

Under hver femte grundskoleelev har et fritidsjob. Hvilken betydning har det for 13-15-årige at have et fritidsjob? Og hvad er arbejdsgivernes erfaringer med fritidsjobbere? Bliv klogere til webinaret den 27. februar.

27. feb.

Kl. 8:30-9:15

Webinar: Fritidsjob - et forspring for de få?

Kontakt for mere information

Helle Marie Mortensen

hm@dea.nu

+45 23 27 88 21

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11

Under hver femte grundskoleelev har et fritidsjob. Hvilken betydning har det for 13-15-årige at have et fritidsjob? Og hvad er arbejdsgivernes erfaringer med fritidsjobbere? Bliv klogere til webinaret den 27. februar.

Andelen af unge, der har et fritidsjob, er tæt på stagneret de senere år, efter et fald omkring finanskrisen. Det er ellers dokumenteret at unge, der har haft et fritidsjob, begår mindre kriminalitet, får højere karakterer og har en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet senere hen (Rockwool Fonden, Kraka Advisory, TrygFondens Børneforskningscenter).  

Desuden peger Reformkommissionen på, at fritidsjob spiller en central rolle i at få udsatte unge integreret i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet (Reformkommissionen).  

Så - hvis der er enighed om, at det kan give unge et forspring, hvad står så i vejen for, at flere unge får et fritidsjob? 

I december holdt Tænketanken DEA en vidensalon, hvor vi præsenterede analysen Under hver femte elev i grundskolen har et fritidsjob.  

På dette webinar kan du på 45 minutter høre om de væsentligste analyseresultater og høre Christian Busch, lagerchef i Camper Fritid og med i initiativet lederalliancen, fortælle om sine erfaringer med at have fritidsjobbere ansat. 

DEA har undersøgt hvorvidt faktorer som køn, alder, herkomst og geografi spiller en rolle for, om 13-15-årige har et fritidsjob. Vi ser også på, hvilken sammenhæng fritidsjob har med bl.a. unges faglige niveau i skolen samt hvilke barrierer og potentialer hhv. fritidsjobbere og arbejdsgivere oplever ift. fritidsjobs. 

Webinaret afholdes den 27. februar 2024 kl. 8.30-9.15 via platformen Zoom. 

Dagens program 

Vi har lukket for tilmelding til arrangementet. Skriv til Sidsel Fuglsang på sfc@dea.nu, hvis du ønsker at deltage. 

Kontakt for mere information

Helle Marie Mortensen

hm@dea.nu

+45 23 27 88 21

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11