11. feb.

Kl. 13:00-14:15

Webinar: Virtuel undervisning på ungdomsuddannelserne i en coronatid

Ny rapport fra eVidencenter og Tænketanken DEA

11. feb.

Kl. 13:00-14:15

Webinar: Virtuel undervisning på ungdomsuddannelserne i en coronatid

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11

Ny rapport fra eVidencenter og Tænketanken DEA

Forhåbningen om en mere normal dagligdag efter sommerferien og tilbagevenden til almindelig undervisning blev desværre ikke til virkelighed. Genopblussen af corona i efteråret og vinteren har medført en hverdag for lærerne, hvor de i forskellig udstrækning har måtte håndtere situationer fra hjemsendelse af enkelte elever til hjemsendelse af hele klasser. Mange lærere har stået i komplekse undervisningssituationer, hvor de ofte med kort varsel både har måttet håndtere undervisning i klasselokalet samtidig med, at de skulle undervise hjemsendte elever. Situationen har betydet, at virtuel undervisning har været et vilkår på mange skoler, også inden de lukkede helt ned i løbet af december.

Har forårets erfaringer kunnet bringes i spil i dette skoleår? Hvordan har lærerne oplevet skolens rolle og støtte i forhold til den virtuelle undervisning? Er der overhovedet nogen fremadrettede perspektiver ved virtuel undervisning? Forventer lærerne at anvende virtuel undervisning og inddrage digitale redskaber, når vi vender tilbage til mere normale tilstande?

eVidenCenter og Tænketanken DEA præsenterer hovedresultaterne fra en rundspørge foretaget i december blandt lærere på ungdomsuddannelserne om deres erfaringer og oplevelser med virtuel undervisning i det nuværende skoleår. Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne er med til at perspektivere undersøgelsen og give et indblik i, hvordan den virtuelle undervisning er blevet grebet an i hverdagen ude på skolerne. 

Program for dagen

 • Velkomst og rammesætning
  ved Søren Lundsgård Jørgensen, pædagogisk konsulent, eVidencenter, Det Nationale Videncenter for e-læring  
 •  Præsentation af hovedresultater fra undersøgelsen
  Ved Sebastien Bigandt, seniorkonsulent, Tænketanken DEA
 • Paneldebat om skolernes perspektiver på undersøgelsen og egne erfaringer med virtuel undervisning
  Ved Pia Klostergaard, uddannelseschef, SOSU-STV, Jens Bjerregaard, uddannelseschef og underviser, Gladsaxe Gymnasium og Rasmus Kjær Kristiansen, udviklingschef, VUC Storstrøm
 • Interview med HC. Ørsted Gymnasiet om deres nye virtuelle klasse
  ved Mads Glendorf, rektor, H.C. Ørsted Gymnasiet
 • Tak for i dag

Deltagelse er gratis og arrangementet afholdes via platformen Zoom. 

Vi har lukket for tilmelding, men skriv til sfc@dea.nu hvis du ønsker at deltage.

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11