27. feb.

Kl. 14:00-18:30

DEAs Partnerdag 2020

At stå på tæer uden at miste balancen – hvad ved vi egentlig om trivsel og uddannelse?

27. feb.

Kl. 14:00-18:30

DEAs Partnerdag 2020

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

3068 1711

At stå på tæer uden at miste balancen – hvad ved vi egentlig om trivsel og uddannelse?

I Uddannelsesdanmark støder vi ofte på fortællinger om mistrivsel og stress blandt ungdommen. F.eks. får tre gange så mange børn og unge diagnosen angst eller depression som for ti år siden. Man hører om klemte unge, der føler sig pressede over at skulle præstere i en perfekthedskultur. Politisk møder emnet også stor bevågenhed med det nye Trivselskontor i Uddannelses- og Forskningsministeriet, en politisk ambition om en national handlingsplan for mental sundhed og en planlagt gennemgang af uddannelsessystemet med det formål at fremme børn og unges trivsel.

Der er ingen tvivl om, at trivsel er en afgørende faktor, når det handler om at tage en uddannelse. Og der er heller ingen tvivl om, at mange unge føler sig pressede. Spørgsmålet er, hvordan vi som samfund og rundt om på institutionerne kan arbejde med understøtte de unges trivsel mest hensigtsmæssigt, samtidig med at de faglige ambitioner bevares. For at tage en uddannelse er unægteligt forbundet med et vist pres – med behovet for at gøre sig umage, for at stå på tæer og for at lære at mestre noget nyt. Den slags kan være både svært, anstrengende og til tider demotiverende.

På DEAs Partnerdag 2020 ser vi frem til en nuanceret debat om trivsel, faglighed og ihærdighed og om, hvordan vi i Danmark kan have et fagligt ambitiøst uddannelsessystem, samtidig med at vi tager hånd om mistrivsel.

Vi spørger bl.a.: Hvad forstår vi egentlig ved trivsel, og hvori består udfordringer for de unge? Skyldes det en ny ungdomskultur, en ny uddannelseskultur eller noget helt tredje? Og hvilken rolle kan dag- og uddannelsesinstitutionerne spille i de unges udvikling?

Du kan møde vidensproducenter, eksperter og praktikere, som deler deres viden og perspektiver på emnet. Vi får præsenteret viden på området og vil sammen diskutere substansen i trivselsproblematikken, og hvilke løsninger vi kan tage i brug. 

Arrangementet er forbeholdt DEAs partnere. Deltagelse er gratis men kræver tilmelding. 

Eftermiddagens program 

  • 14.10: Velkommen v/ Stina Vrang Elias, adm. direktør, Tænketanken DEA, og dagens moderator Olav Hesseldahl, engagementsdirektør, Ungdomsbureauet. 
  • ​14.25: Børn og unges trivsel – hvad taler vi om, og hvilken udvikling ser vi?  v/ Signe Boe Rayce, seniorforsker, VIVE, og medforfatter til rapporten ”Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2018”.  
  • 14.50: En samtale om pres, ambitioner og trivsel v/ Claus Holm, institutleder, DPU, Noemi Katznelson, professor og centerleder, CEFU, og Rasmus Meyer, forstander, Krogerup Højskole. 
  • 15.30: PAUSE
  • 15.45-16.45: Faglige temaspor - Du kan vælge mellem tre faglige temaspor, hvor dine erfaringer og viden også bringes i spil:   

Workshop # 1: Trivsel på uddannelserne v/ Mathias Tolstrup Wester, konsulent, EVA, og Thomas Braun, direktør, Studenterrådgivningen. 
Workshop # 2: Ind og ud af skærmen – om digital stress og trivsel v/ Marie Enevoldsen, ansvarlig for børne- og ungeområdet, Center for Digital Dannelse.
Workshop # 3: Sammen om barnets trivsel – forældresamarbejde i dagtilbud  v/ Anja Marschall, lektor, Københavns Professionshøjskole​ og Laura Detlefsen, seniorkonsulent, EVA. 

  • 16.50: Opsamling og tak for i dag - velkommen ovenpå i Festsalen.
  • 17.00: Netværk, drikkevarer og buffet.
  • 17.30: Dinner speak: Sara Bro og unge stemmer på SoMe.

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

3068 1711

Sort på hvidt