8. nov.

Kl. 10:00-12:00

Flere elever på erhvervsuddannelserne – hvad kan vi lære af de sidste fem års indsatser?

Kom og hør om helt ny kortlægning - hvad ved vi om, hvad der virker?

8. nov.

Kl. 10:00-12:00

Flere elever på erhvervsuddannelserne – hvad kan vi lære af de sidste fem års indsatser?

Kontakt for mere information

Jon Østergaard Eilenberg

je@dea.nu

+45 25 65 94 30

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11

Kom og hør om helt ny kortlægning - hvad ved vi om, hvad der virker?

Tietgenfonden og Tænketanken DEA kortlægger de sidste fem års talrige aktiviteter for at øge unges søgning til erhvervsuddannelserne. Kortlægningen er en vidensbase om, hvilke erfaringer og oplevelser, der er med forskellige typer af projekter - og hvad der vurderes til at virke.

De seneste år er der postet mange millioner i forskellige projekter og initiativer, som skal få flere til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Initiativerne dækker over alt fra brobygning over rollemodeller til styrkelse af praksisfaglighed. Og de finansieres via både private fonde, offentlige puljer og EU-midler.

Men vi mangler overblik over, hvilke indsatser der virker, og om projekterne trækker i samme retning. Hvordan sikrer vi, at gode initiativer forankres og udbredes? Hvordan kan vi i højere grad sikre en koordineret indsats, så alle bruger pengene bedst muligt?

Disse spørgsmål sætter vi fokus på, når vi lancerer analysens resultater lanceres på en konference den 8. november. Du kan møde engagerede folk fra andre projekter, høre forskellige perspektiver på undersøgelsens resultater og vende projektideer med Tietgen Fonden.

Arrangementet afholdes i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K. 

Arrangementet henvender sig til projekter, praktikere og andre, der beskæftigede sig med erhvervsuddannelserne. Det er gratis at deltage, men tilmelding kræves. Tilmeld dig via formularen neden for.

Program - opdateres løbende

  • Introduktion ved Stina Vrang Elias, adm. direktør, Tænketanken DEA
  • Velkomsttale 
  • Præsentation af ny DEA-undersøgelse om projekter på eud-området og hvordan de virker ved Jon Eilenberg, seniorkonsulent, DEA
  • Perspektivering af analysens resultater
  • Afrunding med efterfølgende mulighed for at fortsætte samtalen og vende projektideer med Tietgenfonden.

 Programmet opdateres løbende. 

Vi har måttet lukke for tilmelding grundet meget stor interesse. Skriv til alh@dea.nu, hvis du ønsker at komme på venteliste. 

Kontakt for mere information

Jon Østergaard Eilenberg

je@dea.nu

+45 25 65 94 30

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11

Sort på hvidt