31. jan.

Kl. 13:00-16:00

Webinar: Hvordan understøtter dagtilbud børn i udsatte positioner?

Hvorfor er det vigtigt at have fokus på børns følelsesmæssige udvikling?

31. jan.

Kl. 13:00-16:00

Webinar: Hvordan understøtter dagtilbud børn i udsatte positioner?

Kontakt for mere information

Charlotte Kinimond Hassø

ckh@dea.nu

+45 40 93 94 23

Hvorfor er det vigtigt at have fokus på børns følelsesmæssige udvikling?

I regi af LEGO Fonden og DEAs fælles projekt: ”Hvem vil børnene?” er 11 kommuner gået sammen for at blive klogere på, hvordan det pædagogiske personale i dagtilbuddet bedst understøtter børn i udsatte positioner. Èt af de områder, som kommunerne oplever, de kan hente inspiration fra, er Susan Harts neuroaffektive udviklingspsykologi. På dette webinar giver Susan Hart (cand.psych., Ph.d.) dig et indblik i den neuroaffektive udviklingspsykologi. Du vil også kunne høre hende fortælle om sammenhængen mellem den omfattende diagnosticering, der sker af børn i disse år, og de mange forskellige årsager til psykisk mistrivsel.

På webinaret vil Susan Hart fortælle om, hvordan man kan målrette den pædagogiske indsats, så man støtter barnets nærmeste følelsesmæssige udviklingszone. Hun tager udgangspunkt i betydningen af førsproglige kompetencer, og hvordan legefyldte aktiviteter stimulerer neurale kredsløb og bidrager til udvikling af børns emotionelle kompetencer.

Susan Harts forståelse bygger på neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er en integration af tilknytningsteori, udviklings- og evolutionspsykologi samt traume- og hjerneforskning. På webinariet vil hun præsentere enkle vurderingsmetoder, der kan anvendes af det pædagogiske personale. Derudover vil hun komme ind på betydningen af pædagogens såkaldte ’selvagens’, altså evnen til at agere kompetent og indgå i samspil med børnene.

Susan er cand. psych., Ph.d., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier.

Webinariet er relevant for personer, der arbejder med børn - eksempelvis kommunale dagtilbudschefer, udviklingskonsulenter og dagtilbudsledere.

Vi har lukket for tilmelding. Skriv til Sidsel Fuglsang på sfc@dea.nu, hvis du ønsker at deltage.

Se de vigtigste budskaber fra samarbejdet med de 11 kommuner i ”Hvem vil børnene?” i denne film.

Kontakt for mere information

Charlotte Kinimond Hassø

ckh@dea.nu

+45 40 93 94 23

Sort på hvidt