27. jan.

Kl. 14:00-16:30

Hvad ved vi om SU?

Kom og find ud af, om dét du ved om SU kan bekræftes af den eksisterende viden.

27. jan.

Kl. 14:00-16:30

Hvad ved vi om SU?

Kontakt for mere information

Jonas Krog Lind

jkl@dea.nu

+45 30 22 16 75

Kom og find ud af, om dét du ved om SU kan bekræftes af den eksisterende viden.

DM og Tænketanken DEA inviterer til konference, hvor du kan høre danske og nordiske eksperter drøfte betydningen af SU for fx optag, frafald, social mobilitet, gældsætning og studieintensitet.

Det danske SU-system har grundlæggende været uforandret i en årrække. Det består af et stipendium samt en mulighed for at optage lån. Men med jævne mellemrum er SU’en til debat og deler typisk vandene. 

Under debatterne ligger der ofte en række antagelser om, hvad SU’en skal og kan. Ved SU’ens fødsel i 1970 var formålet – som stadig definerer SU-lovens hovedformål – at ingen af økonomiske grunde skal forhindres i at få den uddannelse de ønsker, og at erhvervsarbejde ikke hæmmer studieaktiviteten. Siden er flere formål kommet til som fx øget fremdrift i de studerendes uddannelser,  

Hvad ved vi faktisk om SU-systemets evne til at fremme disse formål? Uden denne viden er det vanskeligt at have meningsfulde diskussioner om SU’ens fremtid – herunder fordele og udfordringer ved at omlægge dele af stipendiet til lån, som det flere gange har været foreslået. DM og Tænketanken DEA sætter fokus på, hvad vi ved om SU’en – og ikke mindst, hvad vi mangler viden om. 

Du kan høre: 

  • Torben M. Andersen, professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet 
  • Jens-Peter Thomsen, seniorforsker, VIVE 
  • Vibeke Opheim, direktør, Nordisk institut for studier av innovasjon, forskning og utdanning 
  • Juanna Schrøter Joensen, lektor, Department of Economics, University of Chicago 
  • Jacob Nielsen Arendt, forskningsprofessor, Rockwool Fonden

Det fulde program offentliggøres på et senere tidspunkt. Tilmeld dig allerede nu for at sikre dig en plads.

Arrangementet afholdes i Tænketanken DEA, Fiolstræde 44, 1171 København.
Såfremt der inføres restriktioner, der umuliggør en fysisk konference, vil forsøge at gennemføre konferencen digitalt.

         

Kontakt for mere information

Jonas Krog Lind

jkl@dea.nu

+45 30 22 16 75

Sort på hvidt