8. okt.

Kl. 9:30-10:30

Webinar: Hvilke voksne skal løfte kvaliteten i daginstitutionerne?

EVA og Tænketanken DEA sætter fokus på det pædagogiske personale i daginstitutioner

8. okt.

Kl. 9:30-10:30

Webinar: Hvilke voksne skal løfte kvaliteten i daginstitutionerne?

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

3068 1711

EVA og Tænketanken DEA sætter fokus på det pædagogiske personale i daginstitutioner

Kvalitet for de 0-6-årige ligger højt på den politiske dagsorden, og både på Christiansborg og i kommunerne har man i dag høje ambitioner for de små børn. Det er et politisk ønske at øge minimumsnormeringerne med det formål at skabe mere kvalitet i dagtilbud. Det rejser spørgsmålet om, hvem de flere voksne i dagtilbuddene skal være og hvilket uddannelsesniveau, de bør have.

EVA og Tænketanken DEA inviterer til webinar om det pædagogiske personale i daginstitutioner. Webinarets faglige afsæt er Tænketanken DEAs notater om det pædagogiske arbejdsmarked og personale i dagtilbud og EVAs notat om pædagogisk personale i daginstitutioner og deres uddannelse. Vi skal dykke ned i personalesammensætningen i danske daginstitutioner og hvor pædagogerne arbejder. Vi skal også kigge på i hvor høj grad det pædagogiske personale deltager i formel efteruddannelse, og hvilke typer de benytter sig af. Efter de to oplæg får du mulighed for at stille spørgsmål til EVA og DEA.

Program 

  • Velkomst
  •  Personalesammensætningen i dagtilbud
    v/ Lena Lindbjerg Sperling, seniorøkonom, Tænketanken DEA
  • Efteruddannelse af pædagogisk personale
    v/ Camilla Thorgaard, Områdechef for videregående uddannelse og voksen- og efteruddannelse, EVA
  • Afrunding: Hvordan kan vi løfte personale uden pædagogisk uddannelse
  • Stil spørgsmål og chat med eksperterne

Arrangementet er gratis og afholdes den 8. oktober over platformen Zoom. Tilmeld dig via formularen neden for, så modtager du et link til webinaret på dagen.

Vi optager arrangementet, så du har mulighed for at se eller gense det på et senere tidspunkt.

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

3068 1711

Sort på hvidt