2. feb.

Kl. 9:30-10:45

Webinar: Køn, STEM og science

Viden og inspiration fra Danmark og Sverige

2. feb.

Kl. 9:30-10:45

Webinar: Køn, STEM og science

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11

Viden og inspiration fra Danmark og Sverige

Hvordan får vi flere piger til at vælge en STEM-uddannelse? (Science, Technology, Engineering og Mathematics). Hvad betyder science kapital for unges oplevelse af STEM, og hvilke erfaringer har de gjort sig i Sverige? Hvorfor og hvordan taber pigerne interessen for STEM allerede omkring 12-14-års-alderen – og hvordan understøttes og plejes pigernes interesse for STEM? Det er nogle af de spørgsmål, vi forsøger at besvare på webinaret. Vi stiller skarpt på viden om barriererne og katalysatorer for unge, når de vælger og fravælger STEM-uddannelserne.

Køn har stor betydning i danske unges uddannelsesvalg, og piger vælger i langt mindre grad end drenge STEM-fag og -retninger. Forældres forventninger til piger og drenge er forskellige, når det kommer til STEM. Vi får en  introduktion til de væsentlige fund i DEAs analyse ”Hvordan får vi STEM på lystavlen hos børn og unge?”, og herefter har vi inviteret Ulrika Sultan, Ph.D.-studerende ved Linköping Universitet, til at fortælle om svenske erfaringer med arbejdet med køn og STEM – herunder blandt andet udviklingen af undervisningsmaterialet ”Teknik – Tio lektioner i att förändra världen”. Efterfølgende vil Henriette Holmegaard, lektor på Københavns Universitet, fortælle om sit arbejde med science kapital, køn og valgprocesser, og hvilke barrierer der er for, at nogle unge ikke engagerer sig i STEM.

Dagens program

 • Velkomst ved Sidse Frich Thygesen, programleder i Tænketanken DEA
 • Oplæg: Piger, drenge og deres forældres perspektiver på STEM
  Ved Anne Fløe, konsulent, Tænketanken DEA
 • Oplæg: Svenske erfaringer og praksis med teknikundervisning og undervisningsmateriale
  Ved Ulrika Sultan, Ph.D.-studerende ved Linköping Universitet, Sverige
 • Oplæg: Science kapital, køn og uddannelsesvalg
  Ved Henriette Holmegaard, lektor, Københavns Universitet
 • Spørgsmål

Deltagelse er gratis og arrangementet afholdes via platformen Zoom. 

Vi har lukket for tilmelding, men skriv til sfc@dea.nu hvis du ønsker at deltage. 

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11

Sort på hvidt