11. okt.

Kl. 10:00-12:00

Konference: Erhvervsskolen finder sted

Tænketanken DEA har med støtte fra Lokale og Anlægsfonden undersøgt, hvordan elever oplever erhvervsskolen og dens omgivelser og mulige sammenhænge mellem design, indretning, arkitektur, motivation og trivsel. Du inviteres til en formiddag med inspiration og debat, hvor vi stiller skarpt på erhvervsskolens fysiske indretning og hvordan denne kan understøtte elevernes trivsel og læring.

11. okt.

Kl. 10:00-12:00

Konference: Erhvervsskolen finder sted

Kontakt for mere information

Lasse Høst

lah@dea.nu

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11

Tænketanken DEA har med støtte fra Lokale og Anlægsfonden undersøgt, hvordan elever oplever erhvervsskolen og dens omgivelser og mulige sammenhænge mellem design, indretning, arkitektur, motivation og trivsel. Du inviteres til en formiddag med inspiration og debat, hvor vi stiller skarpt på erhvervsskolens fysiske indretning og hvordan denne kan understøtte elevernes trivsel og læring.

Undersøgelsen præsenteres på en konference den 11. oktober, hvor der vil være fokus på fleksible rum, og arkitektur, og hvordan fagmarkører, yndlingssteder, fællesskaber, mødesteder og aktiviteter uden for skoletiden kan styrke unges tilhørsforhold til erhvervsskolen. Undersøgelsen udfolder kvalitetsparametrene ”Faciliteter og materiel” og ”Fagligt og socialt miljø” fra undersøgelsen ”Kvalitet i erhvervsuddannelserne”. 

Vær med, når antropolog Suna Christensen præsenterer undersøgelsens resultater, og vi får skitseret elevernes ønsker og behov til erhvervsskolernes fysiske indretning og får konkrete erfaringer fra praksis. Vi inviterer desuden centrale aktører til at debattere muligheder og begrænsninger for at inddrage erfaringerne i den fysiske indretning af erhvervsskolerne.

Programmet opdateres løbende.

Program

9.30-10.00 - Ankomst, croissant og kaffe 

10.00-10.10 - Velkomst 
Ved Stina Vrang Elias, adm. direktør, Tænketanken DEA og Jon Gerner, adm. direktør, Lokale og Anlægsfonden 

10.10-10.30 - Erhvervsskolen finder sted 
Præsentation af undersøgelsen ved Suna Christensen, antropolog og ph.d. 

10.30-11.00 - Oplæg og dialog: Inspiration, elevernes ønsker og perspektiver fra praksis

11.00-11.50 - Paneldebat: Hvordan kan erhvervsskolen indrettes, så elevernes faglige og sociale miljø understøttes? 

11.50-12.00 - Afrunding og tak for i dag

Konferencen finder sted tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 10.00-12.00 i Kosmopols mødesal på Fiolstræde 44, 1171 København K. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding.

Kontakt for mere information

Lasse Høst

lah@dea.nu

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11

Sort på hvidt