8. mar.

Kl. 10:00-14:00

Konference: Kvalitet i erhvervsuddannelserne

Danmark mangler allerede nu faglærte inden for flere brancher, og flere analyser peger på, at efterspørgslen efter faglærte bliver større i fremtiden.

8. mar.

Kl. 10:00-14:00

Konference: Kvalitet i erhvervsuddannelserne

Kontakt for mere information

Danmark mangler allerede nu faglærte inden for flere brancher, og flere analyser peger på, at efterspørgslen efter faglærte bliver større i fremtiden.

Til trods for adskillige reformer og massive indsatser for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, er det kun ca. 20 pct., der begynder på en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse. De unges tilslutning til erhvervsuddannelserne har ligget på nogenlunde samme niveau de seneste 10 år. Dermed er vi stadig langt fra at opfylde de politiske målsætninger om, at mindst 30 pct skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen i 2025. 

I stedet for kun at vende blikke mod de unge, deres forældre, UU-vejledningen og grundskolen, er det på tide også at kigge på erhvervsuddannelserne selv. Hvis udfordringen med manglen på faglærte skal løses, er det vigtigste trods alt, at vi har erhvervsuddannelser, der både formår at tiltrække og fastholde flere og dygtige unge, og kan tilbyde dem en erhvervsuddannelse af høj kvalitet.  

Men hvad er det egentlig der skaber kvalitet i erhvervsuddannelserne? Det spørgsmål har DEA arbejdet på at besvare det sidste halvandet år med støtte fra Grundejernes Investeringsfond. Formålet har været at komme væk fra de gængse måder at tale kvalitet om i form af karakterer, søgning, frafald og beskæftigelse. I stedet for har vi kigget på parametre som fx fagidentitet og sammenhæng mellem skole og praktik. 

Kom med til konferencen, hvor DEA præsenterer resultaterne af arbejdet med kvalitet i erhvervsuddannelserne. Vi inviterer desuden centrale aktører til at debattere resultaterne, og så sætter vi billeder og ord på, hvad der egentlig menes med kvalitet i erhvervsuddannelserne.  

Dagens program

  • Velkomst ved Stina Vrang Elias, adm. direktør Tænketanken DEA  
  • Oplæg ved Poul Nyrup Rasmussen, formand, EuroSkills, og protektor, Det Sociale Netværk 
  • Oplæg ved Anne Fløe, seniorkonsulent Tænketanken DEA 
  • Paneldebat med bl.a. Kasper Palm, forbundssekretær, Dansk metal, og Jesper Nielsen, direktør (pr. 1 marts), Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier   
  • Workshops med frokost (Temaerne for workshops opdateres løbende) 
  • Kaffe og netværk  

Det fulde program offentliggøres på et senere tidspunkt. Tilmeld dig allerede nu for at sikre dig en plads. 

Konferencen afholdes i festsalen på Nationalmuseet.  

Kontakt for mere information

Sort på hvidt