15. jan.

Kl. 9:00-10:30

Morgensalon: De første akademikere

Antallet af danskere med en lang videregående uddannelse er steget med 60 procent de seneste ti år. Det offentlige arbejdsmarked kan næppe absorbere den store stigning i akademikere. Derfor skal flere akademikere end tidligere – nyuddannede såvel som mere erfarne – finde job i den private sektor.

15. jan.

Kl. 9:00-10:30

Morgensalon: De første akademikere

Kontakt for mere information

Antallet af danskere med en lang videregående uddannelse er steget med 60 procent de seneste ti år. Det offentlige arbejdsmarked kan næppe absorbere den store stigning i akademikere. Derfor skal flere akademikere end tidligere – nyuddannede såvel som mere erfarne – finde job i den private sektor.

Finansministeriet forventer således, at andelen af privat beskæftigede med en videregående uddannelse stiger fra 24 pct. i 2012 til 48 pct. i 2050, mens andelen af offentligt beskæftigede med en videregående uddannelse stiger fra 52 pct. i 2012 til 60 pct. i 2050. Det betyder også, at danskere med en lang videregående uddannelse i højere grad skal søge mod de brancher, hvor som har relativt få akademikere ansat i dag. De skal også i højere grad søge mod de små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som ikke tidligere har ansat akademikere.

På årets første morgensalon kan du få et indblik i to DEA-analyser om akademisk arbejdskraft. Vi præsenterer en registeranalyse af karrierevejen for akademikere, der bliver ansat som den første akademikere i en virksomhed.

Du får også et smugkig ind i en endnu ikke udgivet analyse, hvor DEA igennem en survey med knap 1000 deltagende virksomheder og interview med 25 virksomhedsledere har afdækket erfaringer med akademisk arbejdskraft blandt virksomheder, der ansatte deres første akademikere i 2015 eller 2016. Vi kigger bl.a. på, hvilke bevæggrunde virksomhederne har for at ansætte akademisk arbejdskraft for første gang, hvilken værdi ansættelsen af akademikere bidrager til og hvorfor den første akademiker bliver til flere eller færre. Vi kigger blandt andet ind i virksomhedernes geografiske placering, størrelse og branche.

Kom og vær med til at blive klogere på de første akademikere i danske SMV’er og diskutér vores analyseresultater med andre, der interesserer sig for området. 

Kontakt for mere information

Sort på hvidt