31. mar.

Kl. 14:00-16:15

(UDSKUDT) Hvad vil vi med universiteterne?

OBS: Arrangementet er udskudt.

31. mar.

Kl. 14:00-16:15

(UDSKUDT) Hvad vil vi med universiteterne?

Kontakt for mere information

Sebastien Bigandt

sb@dea.nu

2254 5461

Jonas Krog Lind

jkl@dea.nu

3022 1675

OBS: Arrangementet er udskudt.

Kom til vidensalon om universiteternes rolle og ansvar for værdiskabelsen i Danmark. Hør tre universitetslederes bud på visioner for samfundsmæssig værdiskabelse. Mød også en række uddannelses- og forskningsordførere fra Christiansborg, som præsenterer deres ideer og forventninger til universiteterne.

Universiteterne har siden 00’erne været genstand for stigende politisk opmærksomhed. Særligt med globaliseringsaftalen og de efterfølgende års målsætninger om flere unge med en længere videregående uddannelse blev der vist tillid til, at universiteterne kunne levere et afgørende bidrag til vækst og velstand i Danmark. Denne periode med massive investeringer i sektoren er dog i de senere år blevet afløst af bl.a. omprioriteringsbidrag, dimensionering af uddannelser og fremdriftsreform.

Omprioriteringsbidraget er nu afskaffet, og forskning fremhæves som central i løsningen af fx klimaudfordringerne. Der er således tegn på en fornyet vilje til at investere i forskning og uddannelse. Men i regeringens forståelsespapir fylder de videregående uddannelser lidt, og universiteterne nævnes ikke. Det efterlader fortsat en række grundlæggende spørgsmål ubesvarede, som DEA også satte fokus på ved sin årsdag i 2019: Hvilke samfundsudfordringer kan universiteterne bidrage til at finde løsninger på? Og er der brug for en ny og styrket samfundskontrakt mellem universiteter og politikere?

Vidensalonen er en opfølgning på DEA’s årsdag 2019, hvor DEA præsenterede analysen ”Visioner for videregående uddannelser – Fire veje til udviklingen af fremtidens uddannelser”.

DEA zoomer denne gang ind på universiteternes rolle. På vidensalonen får en række universitetsledere lejlighed til selv at formulere, hvad deres visioner er for samfundsmæssig værdiskabelse, og hvordan de helt konkret arbejder med visionerne på deres universitet. Herefter præsenterer uddannelses- og forskningsordførere deres forventninger til universiteterne og forholder sig til universiteternes bud. Og endelig får universiteterne mulighed for – på baggrund af politikernes forventninger – at drøfte, hvad der kan være fælles visioner for universiteterne, og hvor der er plads til forskellighed.

Program:

14.00: Introduktion. Ved Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA

14.05: Hvorfor er der behov for en samlet vision for universiteternes samfundsmæssige værdiskabelse? Ved Jesper Langergaard, direktør, Danske Universiteter

14.15: Tre universiteters bud på visioner for værdiskabelse for samfundet – og konkrete initiativer.
Deltagere:

  • Hanne Leth Andersen, rektor, Roskilde Universitet
  • Jens Ringsmose, dekan, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
  • Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet 

Ordstyrer: Maja Horst, professor, DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

14.45: Politikeres forventninger til universiteternes værdiskabelse for samfundet.
Deltagere:

  • Kasper Sand Kjær, medlem af Folketinget, Uddannelses- og forskningsordfører, Socialdemokratiet
  • Stinus Lindgren, medlem af Folketinget, Forskningsordfører, Radikale Venstre
  • Ulla Tørnæs, medlem af Folketinget, Uddannelses- og forskningsordfører, Venstre.
  • Katarina Ammitzbøll, medlem af Folketinget, Uddannelses- og forskningsordfører, Det Konservative Folkeparti

Ordstyrer: Maja Horst, professor, DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

15.30: Hvilke visioner kan universiteterne stå sammen om – og hvor er der plads til forskellighed?
Deltagere:

  • Hanne Leth Andersen, rektor, Roskilde Universitet
  • Jens Ringsmose, dekan, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
  • Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet.

Ordstyrer: Maja Horst, professor, DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet.

16.10: Afslutning. Ved Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA

Sted:
Kosmopol, Mødesalen 
Fiolstræde 44
1171 København K

Kontakt for mere information

Sebastien Bigandt

sb@dea.nu

2254 5461

Jonas Krog Lind

jkl@dea.nu

3022 1675

Sort på hvidt