19. mar.

Kl. 9:00-11:00

(UDSKUDT) Småbørnsløfte-arrangement om forældresamarbejde

OBS: Arrangementet er udskudt.

19. mar.

Kl. 9:00-11:00

(UDSKUDT) Småbørnsløfte-arrangement om forældresamarbejde

Kontakt for mere information

OBS: Arrangementet er udskudt.

Vær med når Småbørnsløftet sætter spot på temaet forældresamarbejde.

Til arrangementet vil Kirsten Birk Lassen, stifter af Følgeskabet og forfatter til bogen Forældrenes betydningsfulde rolle i dagtilbud, bl.a. gøre os klogere på de vigtige samarbejdsflader og rollefordelingen mellem forældre og pædagogisk personale.

Kirsten Birk Lassen giver et bud på, hvorfor forældrene – fra et børneperspektiv – er vigtige i vores dagtilbud, hvordan vi får gjort forældrene deltagende omkring børns trivsel, læring og dannelse, og hvordan man som dagtilbud sætter en tydelig ramme for forældresamarbejdet, der fremmer en mere involverende samarbejdskultur, som både understøtter barnet, fællesskabet og læringsmiljøet.

"Børn kigger på de voksne, spejler det og gør det samme. Børn spejler ikke kun de voksne, der får løn for at være i dagtilbuddet, de kigger på alle voksne. Forældre er derfor betydningsfulde rollemodeller for alle børn og medskabende af både fællesskabet og læringsmiljøet. Det er de gennemsnitligt 2 – 2½ time om ugen, som er den tid forældre bruger på at aflevere og hente. Hvis forældre forstår hvad de er medskabende af og understøttes i at sætte sig selv i spil for at styrke kerneopgaven, er der masser af energi og stort potentiale i forældresamarbejdet" - Kirsten Birk Lassen

Hvem er Følgeskabet?

Følgeskabet har gennem de seneste fem år specialiseret sig i at understøtte og udvikle metoder, modeller og refleksioner til et stærkt forældresamarbejde og på at få forældrenes potentialer bedst muligt i spil, for at fremme alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Dagens moderator er Charlotte Larsen, MONDAYS, ledelsesrådgiver på dagtilbudsområdet.

Sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig allerede nu til en spændende formiddag.

Deltagelse er gratis men kræver tilmelding.

Arrangementet finder sted
MBK, Pilestræde 61, 1112 København K

Kontakt for mere information

Sort på hvidt