5. dec.

Kl. 10:00-15:30

Ungdomsuddannelsernes Topmøde 2019: Hvordan skal fremtidens uddannelseslandkort se ud?

”Alle unge skal have gode uddannelsesmuligheder uanset hvor i landet de bor”, står der i regeringens forståelsespapir "En retfærdig retning for Danmark".

5. dec.

Kl. 10:00-15:30

Ungdomsuddannelsernes Topmøde 2019: Hvordan skal fremtidens uddannelseslandkort se ud?

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

3068 1711

”Alle unge skal have gode uddannelsesmuligheder uanset hvor i landet de bor”, står der i regeringens forståelsespapir "En retfærdig retning for Danmark".

Uddannelsernes geografiske placering er blevet et varmt politisk emne; om blot 10 år vil der være 25.000 færre unge end i dag, hvilket svarer til næsten 900 gymnasieklasser. Sæt kryds i kalenderen torsdag den 5. december, hvor Tænketanken DEA sætter fokus på uddannelseslandkortet, urbanisering, uddannelsesinstitutioner og unges uddannelsesvalg.  

Nogle unge transporterer sig gerne langt for at komme på deres ønskede ungdomsuddannelse, mens andre er mindre mobile. De unges urbane træk mod by-gymnasierne er en udfordring for de perifere områder, der har brug for at kunne tilbyde en bred pallette af ungdomsuddannelser. Her spiller ungdomsuddannelsesinstitutionerne en vigtig rolle: De er med til at tiltrække og fastholde beboere og sikre udvikling i lokalområdet. Men er det ungdomsuddannelsernes egentlige formål, og hvilken rolle spiller de unge selv?  

Tænketanken DEA stiller skarpt på Danmarks fremtidige uddannelsesgeografi. Hvad er politikernes ønsker, hvad ved vi om unges mobilitet, og hvad er årsagen til det urbane træk? Og ikke mindst: Hvad kan løsningen være? Dagen vil være fyldt med inspirerende indlæg, viden og workshops.
 

Foreløbigt program - opdateres løbende

9.30 Ungdomsuddannelsernes Topmøde 2019 åbner. DEA byder på morgenkaffe.

10.00 Velkomst og indflyvning v/ Stina Vrang Elias. Fællessang

10.15 Hvad betyder afstand for unges valg og gennemførelse af uddannelse? v/ Kristian Thor Jakobsen, cheføkonom, Tænketanken DEA  

10.30 Valg af ungdomsuddannelses betydning for flyttemønstre v/ Elise Stenholt Sørensen, forsker, Kraks Fond Byforskning 

10.50 Unges flyttemønstre og køn v/Helene Pristed Nielsen, Aalborg Universitet 

11.30 Viden i break outs – med frokost. Vælg et tema, som du vil være med til at dykke ned i på en time 

 • Session 1: Eud på kostskole – fra tanke til virkelighed
  Mere end 30.000 elever valgte i år at tage på efterskole - hvordan kan efterskolernes popularitet overføres til rekrutteringen af elever til erhvervsskoler, og samtidig være et redskab til at gøre erhvervsuddannelserne geografisk tilgængelige for flere elever? På workshoppen hører vi om praktiske erfaringer med skolehjem og Helene Skovhøj Henriksen og Lise Tarpgaard fra Børne- og Undervisningsministeriet er klar med viden om skolehjemmenes økonomi
   
 • Session 2: Urbanisering og unges flyttemønstre
  Mange unge søger mod byen, når de vælger ungdomsuddannelse – hvorfor gør de det,og hvad betyder det for deres gennemførsel? På workshoppen præsenterer Kristian Thor Jakobsen, Tænketanken DEA, analysen om unges geografiske mobilitet og Elise Stenholt Sørensen, Kraks Fond Byforskning, fortæller om uddannelse og flyttemønstre.
   
 • Session 3: Paradokset mellem unges ønsker og lokal udvikling: Nærskoleprincip eller frit skolevalg i et arbejdsmarkeds- og ungeperspektiv
  Mens flere unge søger mod by-gymnasierne, har både erhvervsliv og lokalområderne brug for at fasholde unge og sikre lokale uddannelsesmuligheder for at understøtte egnsudviklingen. Hvordan finder vi en løsning, som kommer alle til gode? Frederik Waitz Søborg, Dansk Byggeri, Steffen Husted Damsgaard (V), formand for Landdistrikternes Fællesråd og Helene Pristed Nielsen, lektor, Aalborg Universitet samtaler om paradokset i egnsudvikling, arbejdsmarked og unges præferencer.
   
 • Session 4: Sten på vejen mod en fusion
  I 2030 vil der være 25.000 færre unge end i dag, og det bliver særligt en udfordring for skolerne i de tyndtbefolkede områder. Niels Glæsner, ph.d. i uddannelsesforskning, indleder workshoppen med en introduktion til fusioner af uddannelsesinstitutioner, hvorefter Jesper Hasager Jensen, rektor, Faaborg Gymnasium, Anne Marie Aagaard Jensen, administrationschef, Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier og Jesper Vildbrad, rektor, Svendborg Gymnasium, fortæller om vejen mod et udvidet samarbejde og en mulig fusion.

13.00 Regionernes perspektiv v/ Stephanie Lose, formand for Danske Regioner

13.30 Uddannelsesby Holbæk v/ Christina Krzyrosiak Hansen (S), borgmester, Holbæk Kommune

14.15 Et politisk perspektiv på fremtidens uddannelseslandkort
Debat v/ Astrid Carøe (SF), ordfører for erhvervsuddannelser, gymnasier og FGU, Anne Sophie Callesen (RV) undervisnings- og ungdomsuddannelsesordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), erhvervsuddannelses- og uddannelsesordfører og Camilla Hütters, chef for ungdomsuddannelser, EVA

15.00 Afrunding og tak for i dag 

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

3068 1711

Sort på hvidt