20. nov.

Kl. 14:30-16:00

Vidensalon: Hvorfor er der revner i fundamentet under dansk forskning, og hvad gør vi ved dem?

Dansk forskning har samlet set aldrig stået stærkere end i dag. Alligevel er fundamentet under det danske forskningssystem begyndt at slå alvorlige revner. Tænketanken DEA lægger op til diskussion af dansk forsknings styrker og udfordringer.

20. nov.

Kl. 14:30-16:00

Vidensalon: Hvorfor er der revner i fundamentet under dansk forskning, og hvad gør vi ved dem?

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

3068 1711

Dansk forskning har samlet set aldrig stået stærkere end i dag. Alligevel er fundamentet under det danske forskningssystem begyndt at slå alvorlige revner. Tænketanken DEA lægger op til diskussion af dansk forsknings styrker og udfordringer.

Vi skal tale om, hvordan politiske beslutningstagere, universitetsledere og forskningsfinansierende aktører kan skabe de bedst mulige forudsætninger for, at dansk forskning fortsat er i verdensklasse i de kommende årtier - og at samfundet får størst mulig værdi af sine investeringer i forskning.

På vidensalonen præsenterer vi indsigter fra en række nylige DEA-analyser, som beskriver revnerne og forslag til, hvordan de kan udbedres. Vi løfter også sløret for nogle af resultaterne af en kommende analyse af universiteternes økonomiske vilkår. Analysen er udarbejdet som led i en større undersøgelsen af finansieringen af offentlig forskning og gennemført i samarbejde med forskere fra Institut for Regnskab ved CBS og med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

Program

14.30–14.35 Velkommen, ved analysechef Maria Theresa Norn

14.35–15.00 Oplæg og diskussion: Hvorfor mener DEA, at der er ’revner’ i fundamentet under dansk forskning, hvad betyder disse revner for dansk forskning? (ved programleder Jeppe Wohlert)
Baseret på ”Fem mål for en ny dansk forskningspolitik: En tilstandsrapport for forskningssystemet – og forslag til, hvordan vi udbedrer de kritiske revner”.

15.00–15.30: Oplæg og diskussion: Er der kommet flere penge på færre hænder og, i så fald, er det et problem for dansk forskning? (ved analysechef Maria Theresa Norn)
Baseret på ”Koncentration af konkurrenceudsatte forskningsmidler”, udarbejdet i samarbejde med Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet. 

15.30-16.00: Oplæg og diskussion: Hvor godt er vores nuværende forskningsfinansierende system til at fremme risikotagning og potentielle nybrud i forskningen? (ved programleder Mads Fjord Jørgensen)
Baseret på ”Risikovillig forskningsfinansiering: Indsigter fra litteraturen og erfaringer fra forskningsfonde”, udarbejdet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. 

Læs rapporten "Fem mål for en ny dansk forskningspolitik"

Læs rapporten "Koncentration af konkurrenceudsatte forskningsmidler"

Læs rapporten "Risikovillig forskningsfinanisering"

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

3068 1711

Sort på hvidt