24. nov.

Kl. 14:00-15:00

Webinar: Hvilken viden har vi brug for på 0-6-årsområdet?

Hvis Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, hvilken viden har vi så brug for?

24. nov.

Kl. 14:00-15:00

Webinar: Hvilken viden har vi brug for på 0-6-årsområdet?

Kontakt for mere information

Anne Sofie Bergmann

asb@dea.nu

+45 30 61 29 16

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11

Hvis Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, hvilken viden har vi så brug for?

Undersøgelser viser at der forskes mindre på dagtilbudsområdet i Danmark sammenlignet med Sverige og Norge. Regeringen har for nylig afsat 50 mio. kr. om året til forskning på børneområdet over en i første omgang fireårig periode. Men hvad kommer det til at betyde for de små børn, og hvordan bruger vi pengene bedst?

Vi sætter forskning og viden til debat i et panel bestående af Elisa Rimpler, formand for BUPL, Kim Henriksen, sektorformand for FOA, Stefan Hermann, formand for rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler, Claus Holm, institutleder for DPU og Merete Vilsen, formand for Dagtilbudsnetværket i Børne og Kulturchefforeningen. Tænketanken DEA præsenterer også ny viden, som kan gøre os klogere på videnshuller på småbørnsområdet.

Vi opdaterer programmet løbende.

Webinaret er en del af projektet Hvem vil børnene?, som Tænketanken DEA og LEGO Fonden står bag. 

Deltagelse er gratis og arrangementet afholdes via platformen Zoom. 

Vi har lukket for tilmelding men skriv til sfc@dea.nu, hvis du ønsker at deltage.

Kontakt for mere information

Anne Sofie Bergmann

asb@dea.nu

+45 30 61 29 16

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11

Sort på hvidt