6. maj.

Kl. 15:00-16:30

Webinar: Trivsel på gymnasierne på bagkant af coronanedlukningen

Genåbningen af gymnasierne er nu delvis en realitet. Der står fysisk skole på den ene halvdel af skoleskemaet og virtuel undervisning på den anden del. Hvordan genetablerer man som underviser fællesskabet i klassen og skaber den trivsel, der gør læring mulig?

6. maj.

Kl. 15:00-16:30

Webinar: Trivsel på gymnasierne på bagkant af coronanedlukningen

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11

Genåbningen af gymnasierne er nu delvis en realitet. Der står fysisk skole på den ene halvdel af skoleskemaet og virtuel undervisning på den anden del. Hvordan genetablerer man som underviser fællesskabet i klassen og skaber den trivsel, der gør læring mulig?

Det seneste år har gymnasielivet været vendt på hovedet. Fysiske venskaber, ansigt-til-ansigt-undervisning og fester har været afløst af skærm, hjemmeskole og isolation. Det er gået ud over en stor del af elevernes mentale trivsel. EVAs undersøgelse af erfaringerne fra nedlukningen i efteråret 2020 viser, at knap halvdelen af eleverne oplevede, at de var i dårligere humør end ellers, og lidt mere end halvdelen oplevede, at de følte sig mere ensomme end ellers. Den viste dog også, at hver femte elev følte sig i bedre humør under nedlukningen, og næsten hver femte elev følte sig ligeledes mere motiveret derhjemme.

Hvordan arbejder man som underviser med at skabe trivsel blandt alle elever i klassen – både dem, der har haft det svært, og dem, som har haft det bedre derhjemme? Det søger vi svar på, når EVA og DEA inviterer til webinar om trivsel i gymnasiet i kølvandet på coronanedlukningen.  

Webinaret modereres af Stina Vrang Elias, adm. direktør, DEA. 

Dagens program
15.00 - Velkommen og dagens program
Ved Anne Sophie Madsen, områdechef, EVA og Stina Vrang Elias, adm. direktør, Tænketanken DEA
15.10 - Hvad kan styrke elevernes faglige og sociale trivsel i en coronatid?
Ved Kristine Heckscher, chefkonsulent,  EVA
15.20 - Lynrefleksion i grupper
15.25 - Oplæg om at skabe fællesskab og trivsel i klassen
Ved Steen Madsen, lektor på Støvring Gymnasium
15.45 - Samtale mellem Rillo Snerup Rud
, direktør i Projekt Netwerk, Gitte Søby Madsen, lektor på NEXT Sydkysten Gymnasium, Julie Frisgaard Pedersen, elev på Støvring Gymnasium og Steen Madsen, lektor på Støvring Gymnasium
16.05 - Erfaringsudveksling i grupper, hvor undervisere kan drøfte pointer og aktiviteter, som kan benyttes i egen praksis

Webinaret retter sig mod undervisere på gymnasiet, som ønsker inspiration og konkrete eksempler på aktiviteter til at skabe trivsel og fællesskab i klassen. Arrangementet optages og deltagelse er gratis.

Vi har lukket for tilmelding. Skriv til sfc@dea.nu hvis du ønsker at deltage.

Kontakt for mere information

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

+45 30 68 17 11

Sort på hvidt