11. feb.

Kl. 13:00-14:15

Webinar: Virtuel undervisning på ungdomsuddannelserne i en coronatid

Ny rapport fra eVidencenter og Tænketanken DEA

11. feb.

Kl. 13:00-14:15

Webinar: Virtuel undervisning på ungdomsuddannelserne i en coronatid

Kontakt for mere information

Sebastien Bigandt

sb@dea.nu

2254 5461

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

3068 1711

Ny rapport fra eVidencenter og Tænketanken DEA

Forhåbningen om en mere normal dagligdag efter sommerferien og tilbagevenden til almindelig undervisning blev desværre ikke til virkelighed. Genopblussen af corona i efteråret og vinteren har medført en hverdag for lærerne, hvor de i forskellig udstrækning har måtte håndtere situationer fra hjemsendelse af enkelte elever til hjemsendelse af hele klasser. Mange lærere har stået i komplekse undervisningssituationer, hvor de ofte med kort varsel både har måttet håndtere undervisning i klasselokalet samtidig med, at de skulle undervise hjemsendte elever. Situationen har betydet, at virtuel undervisning har været et vilkår på mange skoler, også inden de lukkede helt ned i løbet af december.

Har forårets erfaringer kunnet bringes i spil i dette skoleår? Hvordan har lærerne oplevet skolens rolle og støtte i forhold til den virtuelle undervisning? Er der overhovedet nogen fremadrettede perspektiver ved virtuel undervisning? Forventer lærerne at anvende virtuel undervisning og inddrage digitale redskaber, når vi vender tilbage til mere normale tilstande?

eVidenCenter og Tænketanken DEA præsenterer hovedresultaterne fra en rundspørge foretaget i december blandt lærere på ungdomsuddannelserne om deres erfaringer og oplevelser med virtuel undervisning i det nuværende skoleår. Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne er med til at perspektivere undersøgelsen og give et indblik i, hvordan den virtuelle undervisning er blevet grebet an i hverdagen ude på skolerne. 

Foreløbigt program for dagen

  • Velkommen
  • Præsentation af undersøgelsens hovedresultater 
  • Skoler og læreres perspektiver på undersøgelsen og egne erfaringer med virtuel undervisning
  • Afrunding og tak for i dag

 Programmet opdateres løbende

Deltagelse er gratis og arrangementet afholdes via platformen Zoom. Tilmeld dig via formularen neden for, så modtager du et link på dagen.

Kontakt for mere information

Sebastien Bigandt

sb@dea.nu

2254 5461

Sidsel Fuglsang

sfc@dea.nu

3068 1711

Sort på hvidt