ÅRSSKRIFT

3 minutters læsning

1. dec, 2018

Årsskrift 2018

ÅRSSKRIFT

3 minutters læsning

1. dec, 2018

Årsskrift 2018

Kontakt for mere information

Maria Lindorf

mal@dea.nu

2129 8892

Tænketanken DEA er ikke længere en ny og ung tænketank. Med efterhånden otte år på bagen og udsigt til tiårs jubilæum i 2020, så var 2018 året, hvor det var tid til at reflektere over status og sætte nye mål.

Vi spurgte os selv: Hvilken slags viden er der brug for i dagens Danmark her på vej mod 2020? Hvad betyder det for vores måder at designe og gennemføre analyser på?

Tænketanken DEA har i de første otte leveår opbygget et brand som en tænketank, der kan lave solide analyser, hvis resultater og anbefalinger ofte er i stand til at præge den offentlige og politiske dagsorden. Og som samtidig finder anvendelse hos danske beslutningstagere inden for hovedområderne tidlig indsats på 0-6-årsområdet, ungdomsuddannelser, videregående uddannelse samt forskning og innovation.

Men i takt med at DEAs analyser er kommet mere i spil, og der samtidig er kommet øget konkurrence i form af flere aktører, som har opbygget øget analysekapacitet, har det også været nødvendigt at udvikle vores fokus og måder at arbejde på. Så den viden, som vi skaber, og de debatter, som vi er med til at sætte får endnu større aftryk og i endnu højere grad bidrager til værdiskabelsen i såvel offentlige institutioner som danske virksomheder.

DEA har også i de senere år konstateret et stigende behov for “mættede” analyser. Det vil sige analyser som udover en solid indledende problemanalyse kombinerer forskellige metoder og tilgange til at beskrive problemets karakter, baggrund og omfang, samt give bud på, hvad der skal til for at løse de pågældende problemer og udfordringer.

  • Det har samlet ført til fornyede fokusområder i DEAs arbejde i 2018:
    Styrket brug af mixed methods; DEA har traditionelt dyrket både de kvantitative og kvalitative metoder – men oftest hver for sig. Fremover ønsker DEA i stigende grad at anvende et mix af metoder i samme analyser for på den måde at opnå den bedst mulige forståelse af det, som undersøges.
  • Styrket samarbejde med andre aktører på feltet; DEA ønsker også at gøre brug af den viden, som aktører på det pågældende felt besidder. Det kan være i form af data eller erfaringsbaseret viden gennem mange års arbejde med det pågældende område. Det kan også være igennem træk på ekspertise på forskellige metodeområder.
  • Original og skræddersyet formidling; I takt med at analyser i højere grad end tidligere præger den offentlige debat, så bør DEA i forlængelse af analyseudviklingen også udvikle selve formidlingen af analyserne. Det er sket med øget vægt på inddragelse af aktører på feltet forinden lancering af resultater og anbefalinger, ligesom DEAs medarbejdere med ekspertise inden for politik, presse og kommunikation endnu tidligere træder ind i projektforløb for at sikre så klare politiske og kommunikative landingsbaner som muligt.

Fokusområderne skal ses som en videreudvikling af DEAs hidtidige arbejde. Og målene skal ses som en fornyet ambition om at være en tænketank, som kan levere den viden og de debatter, som der er brug for, og som andre aktører ikke kan gennemføre.

Arbejdet med at udvikle DEAs produkter og måder at arbejde på er uddybet i dette årsskrift. Her gives en række eksempler på det arbejde, som DEA har gennemført i 2018. Noget af dette arbejde løber videre ind i 2019, da et centralt mål for DEA er at bygge videre på vores viden og de relationer, som allerede har vist sig værdifulde, og på den måde sikre både kontinuitet og udvikling.

Kontakt for mere information

Maria Lindorf

mal@dea.nu

2129 8892

Sort på hvidt