PRESSEMEDDELELSE

1 minuts læsning

19. jan, 2021

Nyt analyseprojekt: Hvad betyder de fysiske rammer for erhvervsskoleelevernes oplevelse af kvalitet?

PRESSEMEDDELELSE

1 minuts læsning

19. jan, 2021

Nyt analyseprojekt: Hvad betyder de fysiske rammer for erhvervsskoleelevernes oplevelse af kvalitet?

Kontakt for mere information

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

5163 2570

Kun 20 procent af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse, og ca. 45 pct. ender med at falde fra igen. Det er en væsentlig udfordring, for Danmark kommer til at mangle op mod 70.000 faglærte de næste fem år.

Men hvordan sikrer man, at eleverne fastholdes og oplever høj kvalitet på erhvervsskolerne? Her kan omgivelserne spille en vigtig rolle. For eksempel viste erhvervsskolernes trivselsmåling i 2015 og 2019 en positiv sammenhæng mellem elevernes vurdering af de fysiske forhold på skolen og deres velbefindende på uddannelsen.

Generelt findes der dog meget lidt viden om, hvad erhvervsuddannelsernes fysiske rammer betyder for elevers trivsel og udvikling. Derfor er Lokale og Anlægsfonden og Tænketanken DEA gået sammen om et nyt projekt, der undersøger, hvordan eleverne oplever og bruger erhvervsskolens miljø, både i og udenfor undervisningen:

”Undersøgelsen taler ind i Lokale og Anlægsfondens fokus på at skabe rammer, der inkluderer, fastholder og tiltrækker unge. Vi ser et spændende potentiale i ungdomsuddannelserne som platform for det. Som både udviklingsfond og videncenter vil vi gerne skubbe på en større forståelse for, hvordan elever og lokalområder kan bruge skolernes faciliteter i en fritidskontekst”, siger Carsten Haurum, der er konstitueret direktør i Lokale og Anlægsfonden.

Erhvervsskolerne skal rumme mere end 100 forskellige typer uddannelser lige fra frisør til bygningsmaler. Og det nye projekt skal gøre det nemmere at lave strategier for et samspil mellem bygning, rum og elever:

"Vi er meget glade for bevillingen, der giver mulighed for at undersøge de fysiske rammer som et centralt aspekt af kvaliteten på erhvervsuddannelserne. Projektet supplerer en igangværende undersøgelse af kvalitet i erhvervsuddannelserne, som er støttet af Grundejernes Investeringsfond", siger administrerende direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias.

Kontakt for mere information

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

5163 2570

Sort på hvidt