Forskning og Innovation

1 minuts læsning

22. sep, 2016

International mobilitet i forskningen

Forskning og Innovation 

1 minuts læsning · 22. sep, 2016

International mobilitet i forskningen

Få det sort på hvidt

Kontakt for mere information

Den rapport diskuterer, hvordan universitetsledere og myndigheder kan understøtte international mobilitet og netværksdannelse blandt forskere på danske universiteter. Rapporten bidrager også med kvalitativ indsigt i de aktiviteter og udfordringer, som internationalt mobile forskere møder.

Rapporten er en af i alt tre rapporter om internationalisering i dansk universitetsforskning. Rapporten er udarbejdet på foranledning af og delvist finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation. 

Få det sort på hvidt

Kontakt for mere information

Sort på hvidt