PRESSEMEDDELELSE

2 minutters læsning

10. jan, 2023

Nyt analyseprojekt skal undersøge kvalitet på lærepladser

PRESSEMEDDELELSE

2 minutters læsning

10. jan, 2023

Nyt analyseprojekt skal undersøge kvalitet på lærepladser

Kontakt for mere information

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70

Helle Marie Mortensen

hm@dea.nu

+45 23 27 88 21

Grundejernes Investeringsfond (GI), Center for Viden om Erhvervsuddannelser (CEVEU) og Tænketanken DEA indgår et nyt samarbejde med henblik på at opnå mere viden om kvaliteten på erhvervsuddannelsers lærepladser.

Danmark står overfor en markant mangel på faglært arbejdskraft både i dag og i fremtiden. Store årgange med mange faglærte når pensionsalderen inden for de kommende år. Samtidig er der for få, der søger ind på en erhvervsuddannelse ift. erhvervsuddannelsesreformens målsætninger, mens 40 procent af eleverne på erhvervsuddannelserne falder fra inden for fem år.  

En vej til at løse denne udfordring er at styrke kvaliteten på erhvervsuddannelser. De fleste undersøgelser på erhvervsuddannelsesområdet har fokus på erhvervsskole-delen, selvom oplæring - typisk på lærepladser - fylder størstedelen af tiden på de fleste erhvervsuddannelser. 

Et nyt analyseprojekt skal styrke vidensgrundlaget om kvaliteten på lærepladser, hvilket kan kvalificere beslutninger om tiltag, der kan være med til at tiltrække og fastholde flere elever på erhvervsuddannelserne. Projektet udarbejdes i samarbejde mellem Grundejernes Investeringsfond (GI), Center for Viden om Erhvervsuddannelser (CEVEU) og Tænketanken DEA. 

Administrerende direktør Susanne Borenhoff fra Grundejernes Investeringsfond finder det vigtigt, at vi med denne undersøgelse har fokus på at få mere viden om netop lærepladser:   

“Jeg håber, projektet kan give et indblik i, hvordan elever oplever kvaliteten på lærepladser. Dermed kan vi få et bedre vidensgrundlag for, hvordan kvaliteten øges, så vi kan tiltrække flere og så færre elever stopper på uddannelsen”. 

Camilla Hutters, der er leder for det nyopstartede Center for Viden om Erhvervsuddannelser (CEVEU), håber også på, at projektet kan bidrage med viden, der i sidste ende bl.a. kan afhjælpe problemet med frafald. CEVEU vil bruge resultaterne i deres tematiske spor om udvikling og fremtidssikring af oplæringsmiljøet på arbejdspladser. 

“Vi er glade for, at dette projekt kan supplere de undersøgelser, som vores nyopstartede videnscenter skal i gang med om bl.a. læring på lærepladsen og elevernes oplevelse af mening og sammenhæng i deres forløb,“ siger Camilla Hutters. 

Brug for nuancer 

Analyseprojektet består af flere forskellige delelementer - herunder interviews, spørgeskemaundersøgelse og registerundersøgelse. Der bliver derfor offentliggjort resultater løbende, mens det samlede analyseprojekt forventes afsluttet i 2024. 

Adm. direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias, ser frem til samarbejdet og håber på, at resultaterne kan bidrage med nuancer i debatten om lærepladser: 
 
“Vi er meget glade for bevillingen, der giver mulighed for at komme tættere på selve kvaliteten af erhvervsuddannelserne. I dag er der meget fokus på rekruttering og frafald, men der er også behov for fokus på - og mere viden om - læring og kvalitet på lærepladser. Det vil dette analyseprojekt bidrage til.” 

Grundejernes Investeringsfond har tidligere støttet DEAs arbejde med at fremme kvalitet i erhvervsuddannelserne, hvor hovedfokus var på kvaliteten af skoleopholdene. Lærepladser blev her identificeret som et kvalitetsparameter, der bør undersøges yderligere, hvilket denne undersøgelse har som sit sigte. 

Kontakt for mere information

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70

Helle Marie Mortensen

hm@dea.nu

+45 23 27 88 21