Tidlig Indsats

10 minutters læsning

13. okt, 2020

Betydningsfulde forhold for små børns udvikling

Tidlig Indsats 

10 minutters læsning · 13. okt, 2020

Betydningsfulde forhold for små børns udvikling

Kortlægningen er gennemført af Rambøll Management Consulting og Ren Viden ved Camilla Dyssegaard på opdrag fra Tænketanken DEA og LEGO Fonden. Kortlægningen er en del af Hvem vil børnene? - et projekt finansieret af LEGO Fonden.

Konklusion

Børns kreative, fysiske og motoriske udvikling er de områder, som er mindst belyst, mens forhold associeret med børns kognitive og socioemotionelle udvikling er mere velbelyst. I forhold til betydningsfulde forhold for børns udvikling, så kortlægges en række risiko- og beskyttelsesfaktorer som fx personalets uddannelsesniveau, normering, deltagelse i leg samt høj kvalitet i interaktioner mellem barn og voksen.

Motivation

Formålet med denne videnskortlægning er at skabe et vidensbaseret afsæt for prioriteringer af fremtidige forskning om de yngste børns udvikling og som politiske prioriteringer af praksisudvikling. Mere specifikt sigter videnskortlægningen mod at identificere videnshuller i forskningen om børns udvikling samt de mest betydningsfulde forhold for børns udvikling.

Metode

Rapportens konklusioner bygger primært på systematiske reviews. Der indgår studier fra Skandinavien, de øvrige EU-lande samt de angelsaksiske lande. Der er medtaget publikationer fra 2015 og frem. Det giver mulighed for en stor tematisk bredde, der giver overblik over væsentlige faktorer for børns udvikling. 

Kontakt for mere information

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70