Tidlig Indsats

9 minutters læsning

20. maj, 2021

Hvorfor rykker forældre deres barn til ny daginstitution?

Tidlig Indsats 

9 minutters læsning · 20. maj, 2021

Hvorfor rykker forældre deres barn til ny daginstitution?

Konklusion

Omkring 4 pct. af børn i kommunale og selvejende daginstitutioner skifter hvert år institution. Personalestabilitet i institutionen og en høj andel af pædagogisk uddannet personale mindsker barnets sandsynlighed for at fraflytte. En væsentlig del af forklaringen på fraflytningerne vedrører dog forhold i de enkelte institutioner, som vi ikke kan observere i registerdata.

Motivation

Der er såvel i pædagogisk praksis som på politisk niveau en opmærksomhed på, hvordan forældre oplever kvaliteten i det dagtilbud, de har valgt til deres barn. Ved at se nærmere på omfanget af og årsagerne til institutionsskift, der ikke er bopælsbetingede, kan vi få værdifuld indsigt i forældreperspektivet på kvalitet og i, hvilke forhold der i forældrenes optik er markører for kvalitet i dagtilbud. 

Metode

Ud fra registerdata, hvor hvert barn er koblet til en daginstitution og det dertilhørende personale, belyser dette notat omfanget af institutionsskift, som ikke er bopælsbetingede, og undersøger, hvilke børn og institutioner, det særligt vedrører. Derudover er der gennemført en række interviews med forældre for at belyse deres oplevelser og perspektiver i forhold til kvalitet og det at flytte institution.

Kontakt for mere information

Signe H. Falkencrone

shf@dea.nu

+45 60 58 90 90

Jon Østergaard Eilenberg

je@dea.nu

+45 25 65 94 30