Forskning og Innovation

8 minutters læsning

3. maj, 2021

Diversitet i forskning og forsknings­finansiering

Forskning og Innovation 

8 minutters læsning · 3. maj, 2021

Diversitet i forskning og forsknings­finansiering

Konklusion

Diversitet kan være forbundet med gavnlige effekter for forskningen, herunder øget variation og relevans. Der er mange faktorer, som kan hæmme eller fremme diversitet i forskningen, og årsagerne til mangelfuld diversitet skal typisk findes i samspillet mellem flere af disse faktorer. Derfor er der heller ingen hurtige eller universelle løsninger på, hvordan diversitet i forskning kan understøttes.

Motivation

Diversitet i forskning og forskningsfinansiering har i mange år været til debat. Der er tale om en meget polariseret debat, som ofte er drevet mere af holdningsbaserede end evidensbaserede argumenter. Formålet med denne publikation er at give et overblik over eksisterende viden om diversitet i forskningen med henblik på at kvalificere vidensgrundlaget for debatten og diversitetsunderstøttende tiltag.

Metode

Analysen bygger hovedsagligt på en kortlægning af litteraturen om diversitet med fokus på forskeres køn, alder, karrieretrin, nationalitet og fagområde. Derudover inddrager analysen indsigter fra en statistisk analyse af status for diversitet i Danmark samt casebeskrivelser af diversitetsrettede politikker, strategier og tiltag blandt udvalgte fonde i ind- og udland.

Projektet er gennemført af Tænketanken DEA og rekvireret og medfinansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.

Kontakt for mere information

Lena Lindbjerg Sperling

lls@dea.nu

+45 28 30 38 26