Forskning og Innovation

12 minutters læsning

6. okt, 2020

Ansvarlige for gul stue efterlyser relevant forskning

Forskning og Innovation 

12 minutters læsning · 6. okt, 2020

Ansvarlige for gul stue efterlyser relevant forskning

Konklusion

Ny rapport viser, at der er stor efterspørgsel på dansk dagtilbudsforskning fra daginstitutionsledere og dagtilbudschefer i kommunerne. Der er dog visse emner og typer af forskning, som i høj grad efterspørges af aktørerne, men som ikke imødekommes i den eksisterende forskning. Der er derfor brug for et løft til den danske dagtilbudsforskning.

Motivation 

Ud over et tilstrækkeligt niveau af forskning, er det afgørende, at dagtilbudssektoren også har adgang til relevant forskning. DEA sætter her fokus på ét perspektiv på relevans, nemlig aktører tæt på praksis og deres efterspørgsel på forskning. DEA ønsker, at resultaterne fx bruges som en del af videngrundlaget, når nye forskningsmidler til området skal udmøntes og en model for udmøntningen skal besluttes. 

Metode

Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt dagtilbudschefer, daginstitutionsledere og udvalgsformænd i kommunernes Børne- og Ungeudvalg samt interview med daginstitutionsledere, pædagoger og pædagogiske konsulenter. Resultaterne sammenlignes med kortlægninger af dagtilbudsforskning for at sammenligne efterspørgslen på forskning med den forskning, der faktisk findes.

Kontakt for mere information