Forskning og Innovation

24. nov, 2023

Ekstern forskningsfinansiering: Kvindelige forskere oplever mere usikkerhed end deres mandlige kolleger

Forskning og Innovation 

· 24. nov, 2023

Ekstern forskningsfinansiering: Kvindelige forskere oplever mere usikkerhed end deres mandlige kolleger

Konklusion

Flere kvindelige end mandlige forskere frygter for deres ansættelse og overvejer at forlade universitetet. Disse kønsforskelle er særligt udtalte på toppen af den forskningsmæssige karrierestige blandt lektorer og professorer. På en række andre områder, som fx arbejdsmønstre, motivation og risikovillighed er der ikke nogen forskelle mellem kvindelige og mandlige forskere.

Motivation

Kvindelige forskere halter efter de mandlige på en række områder, og de systemiske kønsskævheder inden for forskningsverdenen kan føre til tab af talenter, manglende bredde i forskningen og manglende diversitet i forskningsmiljøer. Kvindelige forskere modtager desuden færre eksterne midler end mandlige, hvorfor det er relevant at se på om kvinder og mænd oplever konkurrencen om eksterne bevillinger forskelligt.

Metode

Notatet bygger på 4.108 surveybesvarelser fra forskere på danske universiteter, som stammer fra en tidligere DEA-undersøgelse. Vi tager her udgangspunkt i to specifikke spørgsmål, som handler om, hvorvidt konkurrencen om eksterne bevillinger får en til at frygter for sin ansættelse og om man overvejer at søge uden for universitetet.

Kontakt for mere information

Jon Østergaard Eilenberg

je@dea.nu

+45 25 65 94 30