Uddannelser

12. apr, 2024

Få drenge af ikke-vestlig herkomst får en erhvervsuddannelse

Uddannelser 

· 12. apr, 2024

Få drenge af ikke-vestlig herkomst får en erhvervsuddannelse

Konklusion

Andelen af drenge med ikke-vestlig baggrund, der starter på erhvervsuddannelse efter grundskolen, har været faldende over de seneste 10 år og ligger nu omkring 22 pct. mod 29 pct. blandt drenge med dansk baggrund. Samtidig er frafaldet blandt drenge af ikke-vestlig herkomst markant højere. Omkring 60 pct. af drenge med ikke-vestlig baggrund har hverken fuldført eller er stadig i gang fem år efter start, mens det samme gør sig gældende omkring 35 pct. af drenge af dansk oprindelse. Enkelte erhvervsuddannelser som fx vvs og social- og sundhedsuddannelsen har dog en væsentligt større andel af drenge af ikke-vestlig herkomst.

Motivation

Der er et tydeligt potentiale i at få flere unge, og særligt drenge, af ikke-vestlig herkomst til at tage en erhvervsuddannelse. Alene at få andelen af drenge af ikke-vestlig herkomst til i lige så høj grad at starte på og fuldføre en eud som drenge af dansk herkomst vil alt andet lige også øge andelen af fx 25-årige, der har eller er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Og på den baggrund er det oplagt at se på, om man kan lære noget af de steder i landet, hvor fx en større andel af unge af ikke-vestlig herkomst end forventet starter på eud.

Metode

Analysen er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. Langt de fleste uddannelsesoplysninger i analysen, som fx hvilke personer der starter på eud, og hvornår en person har afsluttet 9. kl., kommer fra elevregistret. Vi betinger desuden på personernes herkomst og ser kun på personer født i Danmark og med oprindelse fra enten Danmark eller et ikke-vestligt land uden for EU.

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92