Uddannelser

8. mar, 2024

Faglærte med gymnasial baggrund

Uddannelser 

· 8. mar, 2024

Faglærte med gymnasial baggrund

Konklusion 

Der er stor forskel på indkomsten blandt faglærte hhv. med og uden gymnasial baggrund, når vi opdeler efter hovedområder. Faglærte inden for kontor, handel og forretningsservice med gymnasial baggrund har fx tjent 720.000 kr. mere, når de er fyldt 35 år, sammenlignet med faglærte uden gymnasial baggrund. Omvendt har faglærte inden for fødevarer, jordbrug og oplevelser og teknik, byggeri og transport og uden gymnasial baggrund har som 35-årige tjent 525.000-550.000 kr. mere samlet set, sammenlignet med faglærte inden for samme områder med gymnasial baggrund. 

Motivation 

Erhvervsuddannelserne kæmper med en lav søgning blandt unge, der kommer direkte fra grundskolen. Mange unge oplever gymnasiet som det sikre valg og vælger at gå denne vej, selvom de måske efterfølgende vælger en erhvervskompetencegivende uddannelse, der ikke kræver en studentereksamen (DEA, 2018). Det kan lægge op til spørgsmålet om, om de unge så skulle have valgt erhvervsuddannelsen med det samme efter grundskolen frem for først at tage forbi de gymnasiale uddannelser. Det undersøgte DEA tilbage i 2020, men vi har med denne analyse mulighed for at følge de unges livsindkomst frem til 35-års alderen, samt også undersøge, om der er forskel på de forskellige gymnasiale retninger.  

Metode 

Analysen er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. I første del indgår alle unge under 30 år, der i et givent år afslutter en erhvervsuddannelse. Personerne bliver herefter opdelt efter, om de tidligere også har taget en gymnasial uddannelse eller ej. Herefter undersøger vi deres akkumulerede livsindkomst frem til de er 35 år. Efterfølgende estimerer vi også deres indkomst, når der er taget højde for andre baggrundskarakteristika, som kan have betydning for livsindkomsten. Det kan f.eks. være karaktergennemsnit fra grundskolen samt forældres uddannelsesniveau. Analysen er lavet i samarbejde med Danske Gymnasier og GL.

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92