Tidlig Indsats

24. nov, 2023

Faktoranalyse af KVALid dagpleje

Tidlig Indsats 

· 24. nov, 2023

Faktoranalyse af KVALid dagpleje

Hent og bliv klogere

Konklusioner 

I dette notat undersøger vi den interne konsistens og strukturen i det nyudviklede tilsynsredskab KVALid dagpleje. Analysen finder at de 24 mål ikke har en struktur, der kan understøtte at bruge den gennemsnitlige score som en meningsfuld enkeltmarkør for kvalitet. Det understreges at datasættet består af et relativt lille antal dagplejere og legestuer. Med et større datasæt med tilfældigt udvalgte uafhængige dagplejere og legestuer ville det være muligt at lave en stærkere og mere sikker analyse af redskabet. 

Motivation 

Flere undersøgelser har vist, at kvaliteten i danske dagtilbud ikke er tilstrækkelig høj. I 2020 indførte Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) tydelige lovkrav om minimumsstandarder for det kommunale tilsyn, der er trådt i kraft i 2022. I den forbindelse har University College Nord udarbejdet tilsynsmaterialet KVALid, der tager udgangspunkt i det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan som er formuleret i dagtilbudsloven. I dette notat undersøger vi strukturen i tilsynsredskabet på baggrund af de første observationer foretaget med redskabet. 

Metode 

Analysen af reliabiliteten af KVALid bygger på 31 observationer hos dagplejere og legestuer foretaget af UCN i Århus kommune i foråret 2023. Dagplejerne og legestuerne er udvalgt af Århus kommune efter at have tilkendegivet en interesse for at uddanne sig i brugen af KVALid. Der er i alt omkring 200 dagplejere i Århus og de 19 dagplejere udgør altså ca. 10 pct. af hele populationen.  

Kontakt for mere information

Lena Lindbjerg Sperling

lls@dea.nu

+45 28 30 38 26