Forskning og Innovation

1 minuts læsning

12. jun, 2017

Fem mål for en ny dansk forskningspolitik

Forskning og Innovation 

1 minuts læsning · 12. jun, 2017

Fem mål for en ny dansk forskningspolitik

Kontakt for mere information

Dansk forskning har, samlet set, aldrig stået stærkere, end den gør i dag. Men fundamentet under det danske forskningssystem er begyndt at slå alvorlige revner. Der er behov for at diskutere, hvordan vi kan udbedre disse revner og dermed fremtidssikre det forskningssystem, der fortsat skal levere ny viden og teknologi og højtuddannet arbejdskraft til det danske samfund.

Alligevel er forskningspolitikken i dag svær at få øje på i Danmark. Dette debatoplæg præsenterer DEAs bud på en tilstandsrapport for dansk forskning, som afdækker de kritiske revner i forskningssystemet. Debatoplægget præsenterer også en række forslag til, hvordan disse
revner kan udbedres. DEA foreslår fem konkrete mål for en ny forskningspolitik, som skal give de danske universiteter de bedst mulige forudsætninger for også fremover at levere ny viden, nye talenter og nye løsninger på komplekse udfordringer i erhvervslivet, i den offentlige sektor og i samfundet i øvrigt.

Kontakt for mere information