Forskning og Innovation

1 minuts læsning

30. sep, 2014

Forskeres samarbejde med det omgivende samfund 2014

Forskning og Innovation 

1 minuts læsning · 30. sep, 2014

Forskeres samarbejde med det omgivende samfund 2014

Kontakt for mere information

Tænketanken DEA har gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 12.441 universitetsforskere og ph.d.er fra syv ud af Danmarks otte universiteter. Undersøgelsen sætter fokus på de enkelte forskeres oplevelser af og holdninger til samarbejde med deres omverden. En fjerdedel af fastansatte forskere på de danske universiteter har deltaget i undersøgelsen.

Projektet er gennemført i samarbejde med og delvist finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Kontakt for mere information