Forskning og Innovation

27. jun, 2023

Fra forskning til forandring

Forskning og Innovation 

· 27. jun, 2023

Fra forskning til forandring

Konklusion


Der mangle
r tydelige politiske visioner for universiteternes innovationsindsats til at adressere de store samfundsudfordringer. I dag er institutionernes arbejde underlagt forskellige og potentielt konfliktfyldte politiske forventninger. Dermed risikerer visionerne og universiteternes bidrag at ramme forbi hinanden og skabe usikkerhed om universiteternes langsigtede prioritering af indsatsen.
 

Motivation 


Hovedmålet med forsknings- og innovationspolitikken er ikke længere udelukkende at styrke konkurrencedygtighed og innovation i erhvervslivet, men at understøtte udvikling
og udbredelse af løsninger på store, komplekse samfundsudfordringer. Men hvordan kan universiteternes innovationsindsats imødegå de nye og mere omfattende politiske forventninger til universiteternes bidrag?

Metode 


Debatoplægget bygger på en gennemgang af centrale udspil fra regeringer og ministerier om universiteternes innovationsindsats samt interviews med medlemmer af Innovationspolitisk udvalg og InnoTech-gruppen under Danske Universiteter. Interviewene fandt sted i perioden november 2021 til maj 2022. 
 

Projektet er gennemført i samarbejde med Maria Theresa Norn, lektor DTU Entrepreneurship, DTU, og seniorforsker Center for Forskningsanalyse (CFA), Aarhus Universitet. 

Kontakt for mere information