Uddannelser

13. jun, 2024

Hvor mange er potentielt omfattet af forskellige karakterkrav til de gymnasiale uddannelser?

Uddannelser 

· 13. jun, 2024

Hvor mange er potentielt omfattet af forskellige karakterkrav til de gymnasiale uddannelser?

Hent og bliv klogere

Konklusion

Andelen af elever, der blev optaget på en gymnasial uddannelse i 2023, og som ville have opfyldt et skærpet karakterkrav svinger fra 93 til 65 pct., alt efter om kravet til karaktersnittet inddrager både standpunktskarakterer og de lovbundne prøver, og om karakterkravet er fem, seks eller syv. Andelen af elever, der startede på en gymnasial uddannelse i 2023, men som ikke ville opfylde et skærpet karakterkrav, stiger klart mest, hvis man ændrer på kravet til standpunktskaraktererne.

Motivation

I regeringsgrundlaget fra 2022 fremgår det, at ”regeringen vil se på mulighederne for at skærpe adgangen til de gymnasiale uddannelser”. Dette har ført til en diskussion af, om karakterkravet til de gymnasiale uddannelser skal være højere, og hvilke konsekvenser det vil have for gymnasierne. I denne undersøgelse undersøger vi derfor, hvor mange der kan få svært ved at opfylde forskellige karakterkrav. Vi undersøger også, om der er tydelige tegn på, at elever i grundskolen ændrede adfærd, da det seneste karakterkrav blev indført i 2019.

Metode

Analysen er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. I registerdataanalysen indgår elever, der ifølge henholdsvis Elev- og Institutionsregisteret (KOTRE og INST) er startet på en offentlig hhx, htx eller stx fra 2017-2023.

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92