Forskning og Innovation

7 minutters læsning

20. jan, 2021

Hvordan kan ’missioner’ sætte retning for den grønne omstilling?

Forskning og Innovation 

7 minutters læsning · 20. jan, 2021

Hvordan kan ’missioner’ sætte retning for den grønne omstilling?

Konklusion

Regeringens mission om et klimaneutralt Danmark gennem forskning og innovation bør løftes med mere konkrete mål, bredere inddragelse af aktører og brug af efterspørgselsorienterede instrumenter som offentlige indkøb og prisregulering/afgifter. De forsknings- og innovationsfinansierende aktører bør arbejde for i højere grad at understøtte projekter med en bredere samfundsværdi end vækst og beskæftigelse for enkelte virksomheder, bl.a. ved at prioritere den grundlagsskabende strategiske forskning.”

Motivation

Internationalt har der i en årrække været stigende fokus på den missionsdrevne forsknings- og innovationspoltik som strategi for at løse komplekse udfordringer som fx klimakrisen. Med regeringens grønne forskningsstrategi fra september 2020 er missionstænkningen også kommet til Danmark. Men hvad er missioner? Hvordan arbejdes der effektivt med dem? Og hvordan kan missionerne bidrage til målene i klimaloven fremadrettet? 

Metode

Analysen bygger på et review af litteraturen om missions-drevet innovationspolitik, som har fokus på de faktorer, der har betydning for missioners succes. Derudover er der foretaget interviews med 29, forskere, forskningschefer, eksperter, mv. Endelig bygger analysen på desk research.

Kontakt for mere information